Olafur Eliasson’un Enstalasyonları Üzerine Değerlendirmeler

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 9 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-26 17:57:15.0
Language : Türkçe
Konu : Resim
Number of pages: 336-348
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale, Olafur Eliasson'un çevre ve insan deneyimi arasındaki karmaşık etkileşimini yansıtan enstalasyonlarının kapsamlı bir analizini sunmaktadır. Gerçekleştirdiği projelerle hem sanat dünyasının hem de medyanın gündeminde olan, sürükleyici çalışmalarıyla tanınan Eliasson, ışık, ısı, basınç, su ve hava gibi doğal unsurları kullanarak izleyicilerin duyusal ve bilişsel süreçlerine meydan okuyan dinamik alanlar yaratmaktadır. Makale, Eliasson'un enstalasyonlarının çağdaş sanat üzerindeki etkisini değerlendirerek, bu yerleştirmelerin çevresindeki dünya ve izleyicinin bu dünya içindeki yeri hakkında artan farkındalığı nasıl uyandırdığını araştırmaktadır. Yerleştirmeler, geleneksel sanat sınırlarını aşmakta ve sanat eseri ile izleyici arasında katılımcı bir diyaloğu teşvik etmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda; Eliasson'un sanatının sanat, bilim ve doğanın kesişme noktalarında nasıl gezindiğini, ekolojik ve sosyal konular üzerinde düşünmeye davet eden dönüştürücü deneyimler sunduğunu göstermektedir. Kamusal alanlarda sanatın rolünün yeniden tanımlaması ve sürdürülebilir insan-doğa ilişkisi söylemine yaptığı katkılar görülmektedir. Sanatçı, insanlığın bugünkü eylemlerine bağlı olarak ortaya çıkan çevre kirliliği, iklim değişikliği, doğanın tahrip edilmesi, doğal kaynakların hızla tükenmesi gibi çevre sorunlarının gelecekte çok daha büyük sorunlara yol açacağından hareketle oluşturduğu projeleriyle bu konulara dikkat çekmeye ve farkındalık oluşturmaya çalışmaktadır. Araştırma kapsamında yapılan bu değerlendirmeler; sadece Eliasson'un çalışmalarını daha geniş bir çağdaş sanat bağlamına yerleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda sanatın çevre bilincini ve kolektif sorumluluğu etkileme potansiyeline dair içgörüyü de desteklemektedir.

Keywords

Abstract

This article provides a comprehensive analysis of Olafur Eliasson's installations that reflect the complex interaction between the environment and human experience. Known for his immersive works, Eliasson, who has been on the agenda of both the art world and the media with the projects he has realized, creates dynamic spaces that challenge the sensory and cognitive processes of the audience by using natural elements such as light, heat, pressure, water and air.The article evaluates the impact of Eliasson's installations on contemporary art and explores how these installations evoke increased awareness of the surrounding world and the viewer's place within it. The installations transcend the boundaries of traditional art and encourage a participatory dialogue between the artwork and the viewer. As a result of the investigations; It shows how Eliasson's art navigates the intersections of art, science, and nature, offering transformative experiences that invite reflection on ecological and social issues. The redefinition of the role of art in public spaces and its contributions to the discourse of sustainable human-nature relationship are seen. The artist tries to draw attention to these issues and raise awareness with his projects, considering that environmental problems such as environmental pollution, climate change, destruction of nature, and rapid depletion of natural resources, which arise due to humanity's current actions, will lead to much greater problems in the future. These evaluations made within the scope of the research; It not only places Eliasson's work within a broader contemporary art context, but also fosters insight into art's potential to influence environmental awareness and collective responsibility.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics