Aldatmanın Nedenlerine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi: “Ekşi Sözlük Örneklemi”

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 9 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-26 17:47:14.0
Language : Türkçe
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 230-244
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, toplumun her kesiminden bireyin farklı konularda görüşlerini ifade etmesine olanak sağlayan “Ekşi Sözlük” platformundan yararlanılarak, aldatmanın nedenlerine ilişkin toplumsal algıyı ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemleri kapsamında yer alan doküman analizi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, Ekşi Sözlük platformunda 03.02.2017 tarihinde, saat 15.02’de paylaşılan ilk görüş itibariyle açılan “Aldatmalardaki İnanılmaz Artışın Sebepleri” başlığının kronolojik olarak ilk 151 sayfasında paylaşımda bulunmuş 1510 kişinin görüşlerinden oluşmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, aldatma nedenlerine ilişkin görüşler için 177 farklı kod, tekrar edenlerle birlikte toplam 1771 kod ve 9 tema oluşturulmuştur. Bu temalar tercih edilme sayılarına göre sırayla Tüketim ve Teknoloji Çağı, Sosyal Medya, Kültür ve Yaşam, Karakter ve Tutum, Duygular, Evlilik, Cinsellik, İlişki Özellikleri ve Psikolojik Durum şeklindedir. Belirlenen temalar alan yazın ışığında tartışılmıştır.  

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to reveal the social perception of the reasons for cheating by utilizing the "Eksi Dictionary" platform, which allows individuals from all segments of society to express their views on different issues. Document analysis, which is within the scope of qualitative research methods, was used in the study. The data of the study consisted of the opinions of 1510 people who posted on the first 151 pages of the title "The Reasons for the Incredible Increase in Infidelity", which was opened as of the first opinion shared on the Eksi Dictionary platform at 15:02 on 03.02.2017. According to the results of the research, 177 different codes, a total of 1771 codes and 9 themes were formed for the opinions on the reasons for cheating. These themes are Consumerism and Technology Age, Social Media, Culture and Life, Character and Attitude, Emotions, Marriage, Sexuality, Relationship Characteristics and Psychological State, in order of preference. The themes were discussed in the light of the literature.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics