İllüstrasyon Dersinde Tünel Kitap Tekniği: Öğrenci Projeleri Üzerinden Bir İnceleme

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 9 Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-29 15:21:34.0
Language : Türkçe
Konu : Grafik Tasarım
Number of pages: 130-145
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İllüstrasyon, grafik tasarım disiplininde kritik bir rol oynamakta olup, öğrencilerin mesleki kariyerlerine hazırlanmalarında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmektedir. İllüstrasyon dersleri, öğrencilere yaratıcılıklarını serbest bırakabilecekleri bir ortam sağlamanın yanı sıra görsel iletişim becerilerini güçlendirmelerine, kişisel tarzlarını oluşturmalarına ve çeşitli projelerde etkili bir şekilde çalışmalarına olanak tanımaktadır.  Bu makale, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölüm müfredatında yer alan "İllüstrasyon I" dersi kapsamında “Tünel Kitap” tekniğine dayalı gerçekleştirilen illüstrasyon projelerine odaklanmaktadır. Tünel kitap illüstrasyonları, hikâye oluşturma, karakter- mekân tasarımı ve kâğıt kesme gibi temel unsurlarla entegre bir yapıya sahiptir. Bu çalışma, tünel kitap tekniklerinin ve illüstrasyonun birleşiminden doğan çok katmanlı anlatımın öğrencilere öğretim sürecinde sağladığı değeri detaylı bir şekilde ele almaktadır. Elde edilen bulgular, tünel kitap illüstrasyonlarının yaratıcı bir zemin sunma ve çok boyutlu düşünme becerisi geliştirme açısından önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, bu çalışma, analog illüstrasyonun sanat ve tasarımın gelecekteki rolünü anlamamıza katkı sağlamayı amaçlamakta ve geleneksel teknikler ile dijital uygulamaların birleştirilerek yeni ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesine olanak tanıyabileceğini öngörmektedir.

Keywords

Abstract

Illustration plays a critical role in the discipline of graphic design and is considered a crucial component in preparing students for their professional careers. Illustration courses not only provide students with an environment to unleash their creativity but also enable them to strengthen their visual communication skills, develop their personal styles, and effectively work on various projects. This article focuses on illustration projects based on the "Tunnel Book" technique conducted within the curriculum of the Graphic Design Department at Ondokuz Mayıs University Faculty of Fine Arts. Tunnel book illustrations integrate fundamental elements such as storytelling, character-space design, and paper cutting into a cohesive structure. This study extensively examines the value of tunnel book techniques and the multi-layered narrative arising from the combination of illustration in the educational process. The findings demonstrate the significance of tunnel book illustrations in providing a creative platform and enhancing multidimensional thinking skills for students. Furthermore, this study aims to contribute to understanding the future role of analog illustration in art and design and anticipates that combining traditional techniques with digital practices could lead to the development of new and innovative approaches.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics