Aile İşletmelerinde Yöneticilik Algısının Kurumsallaşma Üzerindeki Etkisi

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 56
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-10 23:28:09.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Organizasyon
Number of pages: 4504-4515
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kurumsallaşma, işletmelerin kişilerin varlıklarına bağımlı olmadan faaliyetlerini ve varlığını sürdürebilmesi olarak ifade edilmektedir. Ülkemizde aile bireyleri ve KOBİ’lerin büyüme ve devamlılığının sağlamasında kurumsallaşmaya ve beraberinde etkili bir yöneticiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tezin amacı aile işletmelerinde yöneticilik algısının kurumsallaşmada ne derecede etkisinin olup olmadığının araştırılmasıdır.

Araştırma kapsamında Kahramanmaraş ilinde imalat sanayinde faaliyet gösteren aile işletmelerine anket uygulanmıştır. Çalışanların yöneticilik alıgısını ölçmede kuantum liderlik ölçeği, kurumsallaşma algısını ölçmede ise kurumsallaşma ölçekleri kullanılanılmıştır. Veriler SPSS ve AMOS ile analiz edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda aile işletmelerinin kurumsallaşma düzeyinde etkili bir yönetici ihtiyacının belirleyici olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Institutionalization is defined as the ability of businesses to continue their activities and existence without being dependent on people's assets. In our country, institutionalization and an effective manager are needed to ensure the growth and continuity of family members and SMEs. The aim of this thesis is to investigate whether the perception of management has an impact on institutionalization in family businesses.

Within the scope of the research, a survey was applied to family businesses operating in the manufacturing industry in Kahramanmaraş province. Quantum leadership scale was used to measure employees' perception of management, and institutionalization scales were used to measure their perception of institutionalization. Data were analyzed with SPSS and AMOS. As a result of the study, it was determined that the need for an effective manager is a determining factor in the institutionalization level of family businesses

Keywords