Engelli Bireylerin Spordaki Varlığı: Spor Yönetimi, Organizasyonları Ve İnovasyon Perspektifinden Bir Bakış

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 56
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-03 20:56:30.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Yönetimi
Number of pages: 4495-4503
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Engelli bireylerin spor alanındaki varlığı ile ilgili yapılan çalışmalar, toplumsal eşitlik, kaynaştırma, özsaygı, özgüven ve toplumsal algının değişimi gibi temel kavramlarla bağlantılı olduğunu ortaya koymaktadır. Engellilerin spor yapması, fiziksel sağlık, duygusal sağlık ve sosyal entegrasyon açısından önemli bir rol oynamaktadır. Engelli sporculara yönelik geliştirilen özel ekipmanlar ve inovasyonlar, sporun daha erişilebilir ve etkili hale gelmesine yardımcı olmaktadır. Spor yönetimi alanında, engellilerin spora entegrasyonunu artırmak ve spor etkinliklerini yönetmek için çeşitli stratejiler bulunmaktadır. Engellilerin sporuna sağlanan finansman ve destek, sporun daha geniş bir kitleye ulaşmasını ve gelişimini destekleyebilmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmada, engellilerin spordaki varlığı irdelenerek spor yönetiminde inovasyon perspektifinden engellilere yönelik mevcut durumun ortaya konulması ve geleceğe yönelik yenilikçi bir çözüm sunulması amaçlanmıştır. Çalışma, engellilerin spor dünyasında daha etkin bir şekilde yer alması için geliştirilebilecek stratejilere ve gelecekteki yönelimlere ışık tutmaktadır. Bu doğrultuda engelli bireylere yönelik ulaşılan birincil ve ikincil belgeler ışığında değerlendirilmiştir. Engellilerin spor alanındaki varlığının toplumda kabul görmesi, medya temsilleri ve teknolojik gelişmelerin etkisi gibi konuların gelecekteki potansiyelini belirleyeceği sonucuna ulaşılmıştır. Engellilerin spor alanındaki varlığının gelecekteki potansiyeli ve teknolojik ilerlemeler, sporun daha erişilebilir ve çeşitli hale gelmesine fırsatlar sunabilir. Bu stratejilerin bir araya gelmesiyle, engellilerin spor alanındaki rolü toplumda daha fazla kabul görebilir ve bu bireylerin sporla etkileşimi artabilir.

Keywords

Abstract

Studies on the presence of disabled individuals in the field of sports, it reveals that it is linked to basic concepts such as social equality, inclusion, self-esteem, self-confidence and change in social perception. Sports participation of disabled people plays an important role in terms of physical health, emotional health and social integration. Special equipment and innovations developed for disabled athletes help make sports more accessible and effective. In the field of sports management, there are various strategies to increase the integration of people with disabilities into sports and manage sports events. Financing and support provided to sports for disabled people can support the development and reach of sports to a wider audience. Bu kapsamda yapılan çalışmada, engellilerin spordaki varlığı irdelenerek spor yönetiminde inovasyon perspektifinden engellilere yönelik mevcut durumun ortaya konulması ve geleceğe yönelik yenilikçi bir çözüm sunulması amaçlanmıştır. The study sheds light on strategies and future trends that can be developed for disabled people to take part more effectively in the world of sports. In this regard, it was evaluated in the light of primary and secondary documents obtained for disabled individuals. It has been concluded that issues such as the acceptance of the presence of disabled people in the field of sports in society, media representations and the impact of technological developments will determine their future potential. The future potential of the presence of disabled people in sports and technological advances may provide opportunities for sports to become more accessible and diverse. With the combination of these strategies, the role of disabled people in the field of sports can be more accepted in society and the interaction of these individuals with sports can increase.

Keywords