Kadınların Kariyer Engelleri

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 9 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-26 17:44:58.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 194-198
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İlkel toplumlarda kadın, anaerkil yapıya sahip toplumda önemli ve üstün bir konumdaydı; Ailede güçlü ve değerli anneler olmalarına rağmen, üretim sürecinde erkeklerin baskın güçlü kesimi temsil etmesi nedeniyle tarım devrimiyle birlikte bu statülerinin bir kısmını kaybetmeye başladılar. Kadınların eğitim düzeyi, toplumun genel refahı ve bir ülkenin beşerî sermaye kalitesi için kritik bir faktördür. Çeşitli çalışmalar, kadınların eğitimine yapılan yatırımların özellikle ekonomik olarak zor durumdaki ülkelerde erkeklere kıyasla daha yüksek getiri sağladığını ortaya koymaktadır. Modern toplumda, fiziksel ve mekanik emeğin yerini giderek daha çok bilgi ve uzmanlık almıştır. Bu değişim, kadınların işgücüne katılımını olumlu etkilese de yönetici pozisyonlarında yeterince temsil edilmediklerini görmekteyiz. Yönetici kadrolarında kadınların azlığı, kurumsal, toplumsal ve kişisel engellerle açıklanabilir, ancak bu durum, etkin bir çözüm bulunamadığı sürece ciddi bir problem olarak varlığını sürdürecektir. Çalışmada ayrıca, bu engellerin psikolojik, sosyal, kurumsal ve kültürel bağlamlardan etkilendiğini ve genellikle birçok farklı faktörün bir araya gelmesiyle oluştuğunu belirtir. Literatür incelemesi, kadınların iş dünyasında sınırlı bir katılımının olmasının çok sayıda karmaşık engel yarattığını ortaya koymaktadır. Özellikle eğitim sektöründe, kadın öğretmenler ve okul yöneticileri için yaşanan engeller de dahil olmak üzere, farklı sektörlerde karşılaşılan benzer kısıtlamalar tartışılmıştır. Sonuç olarak, çalışma, bu tür engellerin üstesinden gelmek için alınabilecek adımlar ve politika önerileri sunar. Kadınların kariyer yollarında daha eşit fırsatlar elde etmeleri için organizasyonların ve politika yapıcıların bu engelleri ciddiye alması gerektiğini vurgular.

Keywords

Abstract

In primitive societies, women had an important and superior position in a matriarchal society; Although they were strong and valuable mothers in the family, they began to lose some of this status with the agricultural revolution, as men represented the dominant powerful segment in the production process. Women's educational attainment is a critical factor for the overall well-being of society and the quality of a country's human capital. Various studies reveal that investments in women's education provide higher returns than men's, especially in economically challenged countries. In modern society, physical and mechanical labor has increasingly been replaced by knowledge and expertise. Although this change positively affects women's participation in the workforce, we see that they are not adequately represented in managerial positions. The scarcity of women in managerial positions can be explained by institutional, social and personal obstacles, but this situation will continue to exist as a serious problem unless an effective solution is found. The study also states that these barriers are affected by psychological, social, institutional and cultural contexts and are often formed by the combination of many different factors. A review of the literature reveals that women's limited participation in business creates a number of complex barriers. Similar constraints faced in different sectors were discussed, including barriers for female teachers and school administrators, particularly in the education sector. In conclusion, the study provides steps and policy recommendations that can be taken to overcome such barriers. It emphasizes that organizations and policy makers need to take these barriers seriously if women are to gain more equal opportunities in their career paths.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics