Çağdaş Resim ve Afiş Sanatına Henri De Toulse Lautrec’in Etkileri

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 49
Number of pages: 2684-2691
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Modern dönemin resim sanatçılarından olan; Henri de Toulse Lautrec, farklı plastik anlatım araçları kullanarak özgün resimler ve afiş tasarımları ortaya koymuş ve birçok sanatçıya ilham kaynağı olmuştur. Afiş tasarımlarında grafik ve farklı tipografik öğeleri ustalıkla kullanarak, tipografi yoluyla bilgi aktarımını sağlaması ile afiş tasarımının öncüleri arasında yer almıştır. Çalışmada; Henri de Toulouse-Lautrec'in eserleri ile ilgili gerekli literatürler taranmış ve sekiz farklı çalışması (resim ve afiş) seçilerek betimsel analiz yöntemi ile incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda; afiş ve resimlerin farklılıklar gösterdiği, afişlerinde daha sade formlar, farklı yazı karakterleri, görsel ve tipografik unsurların uyumlu kullanıldığı tespit edilirken resimlerinde ise daha çok deformasyon içerdiği, renk ve kompozisyonların farklı açılardan oluşturulduğu görülmüştür. Bu farklı üslup ile hem resim hem de afiş sanatına birçok açıdan olumlu katkılar sağladığı tespit edilmiştir.

 

Keywords

Abstract

One of the painting artists of the modern period; Henri de Toulse Lautrec created original paintings and poster designs using different plastic expression tools and inspired many artists. It has been one of the pioneers of poster design by using graphics and different typographic elements skillfully in poster designs and providing information transfer through typography. In the study; Necessary literature on Henri de Toulouse-Lautrec's works was searched and eight different works (pictures and posters) were selected and analyzed by descriptive analysis method. As a result of these investigations; It has been seen that posters and pictures show differences, posters have simpler forms, different fonts, visual and typographical elements are used in harmony, pictures contain more deformation, colors and compositions are created from different angles. It has been determined that this different style makes positive contributions to both painting and poster art in many ways.

 

Keywords