Spor Karşılaşmalarında Etkinlik Yönetimi Ölçümleme

Author :  

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 48
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-26 01:12:31.0
Language : Türkçe
Konu : Halkla İlişkiler
Number of pages: 2570-2581
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Spor genel olarak bireyin bireysel veya toplu olarak belirli kurallar çerçevesinde yapmış olduğu etkinlikleri ifade etmektedir. Spor etkinlikleri yönetimi ölçümleme kapsamında; spor karşılaşmalarında yer alan amatör/profesyonel ve seyirci/katılımcı konuları, yapılan spor faaliyetinin sonuçlarının ölçümlenmesi ve bunun sonucunun aktarılması noktasında önem arz etmektedir. Bu çalışmada geleneksel derleme modeli kullanılarak spor karşılaşmalarında etkinlik yönetimi ölçümlemesi üzerine araştırmalar ele alınmıştır, amacı açısından betimleyici ve kullanılan teknik yönüyle de literatüre dayalı bir kuramsal tartışma sunmaktadır. Sporun hayatımızın her alanına dokunuyor oluşu, sporu izlemeyi, spordan konuşmayı, sporun medyada yer alışını da etkilemektedir. Bu kapsamda spor karşılaşmalarının bir etkinlik yönetimi olarak ölçümlenebilmesi sporun nicelik olarak ifade edilmesinin yanında çok daha fazlasını da içermektedir. “Ölçemediğimiz şeyi yönetemeyiz” sözünden de hareketle spor etkinliklerini yönetebilmemiz için bu etkinliklerin ölçülebilirliği üzerinde düşünüyor olmamızın da gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla teknolojinin gelişmesi ile sporla olan ilişkimiz yeniden düzenlenmiş ve böylece elde edilen verilerin spor alanına ilişkin olumlu katkıları açısından spor etkinlik yönetiminin ölçümlenmesi son derece önemli bir konuyu ifade eder hale gelmiştir.

 

Keywords

Abstract

Sport generally refers to the activities that the individual does individually or collectively within the framework of certain rules. Within the scope of measurement of sports events management; The amateur/professional and spectator/participant subjects in sports matches are important in measuring the results of the sports activity and conveying the result. In this study, researches on the measurement of event management in sports events are discussed by using the traditional compilation model, it is descriptive in terms of its purpose and presents a theoretical discussion based on the literature in terms of the technique used. The fact that sports touches every aspect of our lives also affects watching sports, talking about sports, and the presence of sports in the media. In this context, measuring sports events as an event management includes much more besides expressing sports in terms of quantity. Based on the saying "We cannot manage what we cannot measure", the necessity of thinking about the measurability of these activities in order to be able to manage sports events emerges. Therefore, with the development of technology, our relationship with sports has been rearranged, and thus the measurement of sports event management has become an extremely important issue in terms of the positive contributions of the data obtained to the field of sports.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics