Sosyal Medyanın Ergenlikte Sosyal İlişkilere Etkisi

Author :  

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 48
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-26 01:11:53.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 2520-2526
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde teknolojik gelişmelerden dolayı iletişimin hızı artmıştır. İletişim, özelde bireylere çok büyük kazanımlar getiren bir faktördür. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak, iletişimdeki araçlar, ülkelerarası ticaretin, bilginin ve kültürel paylaşımın yapıldığı, bireyler arasında da sosyalleşme ve bağ kurmanın vazgeçilmez unsurları olmuştur. İletişim teknolojileri alanındaki gelişmeler, paylaşım ve tartışmanın esas olduğu bir medya ortamı oluşturduğundan dolayı, insanlara, düşüncelerini ve eserlerini paylaşabilecekleri imkanlar sunmaktadır. Bu imkanların oluşturduğu ortamlara “sosyal medya ortamı” adı verilmektedir. Sosyal medya ortamı, bireyleri, teknolojik bir araç kullanarak bir araya getirmesi ve aralarındaki etkileşimi arttırmasından dolayı önemli bir oluşumdur. Sosyal medya aynı zamanda, bilgi paylaşımını da kolaylaştırmaktadır. Sosyal medya, toplumun ve teknolojinin gelişmesine olumlu olarak etki ettiği gibi kullanımın farklı ve olumsuz yönleri de görülmektedir. Bunların yanı sıra sosyal medya, toplumsal olarak bireyler arasında, sosyal ilişkileri de etkilemektedir. Bu araştırmada amaç, ergenlik döneminde sosyal medya ortamının, ergenlerin sosyal ilişkilerini ne yönde etkilediğini ortaya koymaktır. Böylece bu yönde yapılacak çalışmalarda literatüre katkı sağlanmaya çalışılacaktır. Bunun için, 13-19 yaş aralığındaki genç bireylere, Kişisel Bilgi ve Görüşme Formu ile birlikte Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği uygulanmış ve veriler SPSS 26’ya göre değerlendirilerek incelenmiştir.

 

Keywords

Abstract

In today's age, the speed of communication has increased due to technological advancements. Communication is a factor that brings significant benefits, particularly to individuals. As technology has developed, communication tools have become essential for conducting international trade, sharing knowledge, and cultural exchange, as well as for socializing and establishing connections between individuals. The developments in communication technology have created a media environment where sharing and discussion are key, providing individuals with the opportunity to share their thoughts and works. These environments are known as "social media." Social media is an important formation because it brings people together through the use of technological tools and enhances their interactions. Social media also facilitates the sharing of information. While social media has a positive impact on the development of society and technology, it also has different and negative aspects. In addition, social media also affects social relationships among individuals in society. The aim of this study is to determine the extent to which social media in the adolescent period affects the social relationships of adolescents. To this end, the Personal Information and Opinion Form and the Social Media Addiction Scale were administered to young individuals aged 13-19, and the data was analyzed using SPSS 26.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics