21. YÜZYIL BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASINDA EĞİTİM YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 47
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-22 19:34:48.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 2269-2277
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

21. yüzyılda birçok insan için yaşam uluslararası, çok kültürlü ve birbiriyle bağlantılı hale geldiğinden, eğitimde ve işyerinde başarılı olmak için yeni becerilere ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzün teknoloji açısından zengin olup, küresel ekonomide rekabet edebilmek için paydaşlar, çalışanların ve öğrencilerin karmaşık sorunları çözebilmeleri, başkalarıyla iyi bir şekilde işbirliği yapabilmeleri ve iletişim kurabilmeleri, bağımsız olarak yeni beceriler ve bilgiler edinebilmeleri ve hızla değişen koşullara uyum sağlayabilmeleri gerektiği konusunda tutarlı bir şekilde hemfikirdir. Bu geniş bilişsel ve duyuşsal yeteneklere genellikle 21. yüzyıl becerileri denilmektedir.

21. yüzyıl becerilerini tanımlamak için kullanılan terimlerin çoğu yalnızca bu yüzyıla özgü olmayıp, tam olarak çalışanların ve öğrencilerin hem yetkin hem de üretken olmak için her zaman ihtiyaç duyduğu yeterliliklerdir. Eğitimde, öğrencilerin geleneksel sınıfta öğretilen diğer temel içerik konu alanlarının yanı sıra okuma, yazma ve matematikte ustalık gösterme ihtiyacı devam etmektedir. İşgücünde, insanlar başkalarıyla iyi iletişim kurmaya ve işbirliği yapmaya ve dakiklik, etik ve sorumluluk gibi olumlu kişisel davranışlar sergilemeye ihtiyaç duymaya devam etmektedir. Geleneksel iyi çalışan veya iyi öğrenci kavramına eklenen boyutlar, o bireyin bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımında önemli ölçüde rahatlığa ve disiplinler arasında bilgiyi aktarma ve uygulama becerisine sahip olması ihtiyacıdır. Ek olarak, 21. yüzyılda, sürekli değişen ve bağlantılı bir dünyada karmaşık sorunları adapte edebilmeli, öğrenebilmeli ve çözebilmelidir. Bunun için öğretmenlerin ve yöneticilerin 21. yy becerilerine sahip olması, kendilerini geliştirebilmesi ve öğrencilerin bu becerilerinin gelişimini sağlayabilmesi açısından gerekli planlamaların yapılarak uygulanması önemlidir.

 

Keywords

Abstract

As life for many people in the 21st century has become international, multicultural and interconnected, new skills are needed to be successful in education and the workplace. To compete in today's technology-rich, global economy, stakeholders consistently agree that employees and students must be able to solve complex problems, collaborate and communicate well with others, acquire new skills and knowledge independently, and adapt to rapidly changing conditions. These broad cognitive and affective abilities are often referred to as 21st Century Skills.Many of the terms used to describe 21st Century Skills are not unique to this century, but are precisely the competencies that employees and students always need to be both competent and productive. In education, students continue to need to demonstrate proficiency in reading, writing, and math, among other core content subject areas taught in the traditional classroom. In the workforce, people continue to need to communicate and cooperate well with others and to display positive personal behaviors such as punctuality, ethics, and responsibility. Dimensions added to the traditional concept of good employee or good student are the need for that individual to have considerable comfort in the use of information and communication technologies and the ability to transfer and apply knowledge between disciplines. Additionally, in the 21st century, they must be able to adapt, learn and solve complex problems in an ever-changing and connected world. For this reason, it is important that teachers and administrators have 21st century skills, develop themselves and make the necessary plans and implement them in order for students to develop these skills.

 

Keywords