Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin Motivasyon Durumlarının Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 45
Number of pages: 2084-2093
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada halk eğitim merkezi kursiyerlerinin motivasyon durumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşabilmek için nitel araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu halk eğitim merkezi kursiyerleri oluşturmuştur. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örneklem yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Gönüllülük esasına göre 15 kursiyer araştırmaya dahil edilmiştir. Bu araştırmada 5 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme kullanılmıştır. Araştırmada içerik analizi yapılmış olup temalar ve alt temalar benzerlik ve farklılıklarına dikkat edilerek oluşturulmaya çalışılmıştır. Araştırmadan elde edilen bazı sonuçlara göre: Eğitime başlamaya sebep olan durum olarak kendini geliştirme, boş vakitleri değerlendirme, hobi amacıyla, sanata ilgi, yeni insanlarla tanışma ve deneyim kazanma olarak ifade edilmiştir. Eğitime başlamaya istekli olma nedenleri olarak ise eğitimin iyi hissettirmesi, kurs öğretmenlerinin iyi olması, kurs ortamının iyi olması, yeni şeyler öğrenme/üretme ve sosyalleşmek şeklinde açıklanmıştır.

 

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to evaluate the motivation status of public education center trainees. Qualitative research approach was used to achieve this goal. The study group of the research consisted of public education center trainees. Maximum diversity sampling, one of the purposeful sampling methods, was used to determine the participants. On the basis of volunteerism, 15 trainees were included in the study. In this study, a semi-structured interview consisting of 5 open-ended questions was used. Content analysis was used in the research and themes and sub-themes were tried to be created by paying attention to their similarities and differences. According to some results obtained from the research: Self-development, leisure time, hobby, interest in art, meeting new people and gaining experience were expressed as the reasons for starting education. The reasons for being willing to start training were explained as the training made them feel good, the course teachers were good, the course environment was good, learning/producing new things and socializing.

 

Keywords