Erken Ergenlik (10-13 ) Döneminde Olan Bireylerin Ebeveynlerinin Cinsel İletişim Dilinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 45
Yayımlanma Tarihi: 2023-02-01 15:47:50.0
Language : Türkçe
Konu : Psikoloji
Number of pages: 1977-1988
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada erken ergenlik döneminde olan bireylerin ebeveynlerinin cinsel iletişim dilinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi ile veriler toplanmıştır. Veri toplama metodu olarak çevrimiçi anket yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda Antalya’nın Alanya ilçesinde faaliyet gösteren bir devlet okulunda okuyan 250 öğrencinin anne veya babası araştırmaya dahil edilmiştir. Söz konusu kişilerden toplanan veriler SPSS 20 ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda ebeveynlerin cinsel iletişim dilini kısmen doğru kullandıkları tespit edilmiştir. Başka bir deyişle çocuklarıyla cinsel sorunlarını konuşurken konunun içeriğine ve çocuklarının beden dillerine kısmen de olsa dikkat ederek hareket ettikleri görülmüştür. Bununla birlikte ebeveynlerin kaygı düzeylerinin düşük ve süreci iyi yönettikleri tespit edilmiştir. Yapılan farklılık analizleri sonucunda ebeveynlerin cinsel iletişim dilini kullanma düzeylerinin bazı demografik özellikleri açısından farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

 

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to examine the sexual communication language of the parents of individuals in early adolescence. In the study, data were collected by convenience sampling method. Online survey technique was used as data collection method. In this direction, the parents of 250 students studying at a public school operating in the Alanya district of Antalya were included in the study. The data collected from the people in question were analyzed with SPSS 20. As a result of the analysis, it was determined that the parents used the sexual communication language partially correctly. In other words, it was observed that while talking about their sexual problems with their children, they acted partially by paying attention to the content of the subject and their children's body language. However, it was determined that the anxiety levels of the parents were low and they managed the process well. As a result of the analysis of the differences, it was determined that the level of use of the sexual communication language of the parents differed in terms of some demographic characteristics.

 

Keywords