Sanat Alanında Değişen Doğa Algısı ve Ekolojik Sanat

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 44
Number of pages: 1778-1784
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat tarihi, insanın doğayla olan etkileşimleri sonucu ortaya çıkan üretimlerinin bir tarihi olarak da tanımlanmıştır. Zaman içerisinde doğanın sanat alanı ile olan bu etkileşimi değişime uğramıştır. Son yıllarda doğa algısı ile ilgili en çok tartışılan olgu çevresel tahribattır. Bu konuda doğanın tahrip edilmesi ile ilgili en yaygın olarak paylaşılan görüş, insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıktığı ve evrensel ölçüde etkilere sebep olduğu yönündedir. Bu küresel sorun hakkında ortak bir yaklaşım ve çözüm önerileri konusunda yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır.  İçerisinde yaşadığımız ortamı çevresel tahribat tehdidinden nasıl koruyacağımız konusunda çeşitli çözümler sunulurken, bu konunun sanat alanındaki gelişmeleri ve bunların toplum üzerindeki etkileri üzerine düşünmek ve düşündürmek de önem olmuştur.

Çevre problemleri hakkında ortaya çıkarılan analitik raporlar ve bu raporlar üzerinden bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan çözüm önerileri etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Bu noktada kullanılabilecek bir diğer etkili yöntem ise sanattır. Sanatın yansıtma kabiliyeti, izleyicinin etkileşimde olduğu sanat eserinin konusu ile direkt iletişime geçmesini sağlamaktadır. Bir sanat eseri genellikle kendisini izleyen kişiye işaret ederek, onların duygusal duyarlılıklarını harekete geçirmektedir.

Bu araştırma; sanatın toplumsal değişim için bir araç olabileceğine inanan güncel sanatçıların doğal çevreyi kendilerine malzeme olarak kullanan pratiklerine odaklanmaktadır. Ayrıca çalışmada her biri izleyiciyle bir diyalog yaratmayı ve olumlu çevresel eylemi teşvik etmeyi amaçlayan eserlerin izleyici üzerindeki etkileri de irdelenmiştir.

Keywords

Abstract

Art history has been defined as the history of the production of man's relationship with nature. However, over time, the effect of nature on the field of art has changed. The most discussed phenomenon regarding the perception of nature in recent years is the climate crisis. The most widely shared view on the destruction of nature in this regard is that it arises as a result of human activities and causes effects on a universal scale. There are many studies on a common approach and solutions to this global problem. While various solutions are offered on how to protect the environment we live in from the threat of the climate crisis, it is also important to think about the developments in the field of art and their effects on society.

Analytical reports about environmental problems and solution proposals prepared in line with scientific studies on these reports are used as an effective method. Another effective method that can be used at this point is art. The ability of art to reflect enables the viewer to communicate directly with the subject of the work of art with which he is interacting. A work of art usually points to the viewer and activates their emotional sensitivities.

This research; It focuses on the practices of contemporary artists who believe that art can be a tool for social change, using the natural environment as a material for themselves. In this study, the effects of the works on the audience, each of which aims to create a dialogue with the audience and encourage positive environmental action, are examined.

Keywords