Grafik Tasarım Açısından Parkların Bilgilendirme Tasarımını İncelenmesi: “Ormanya Park Örneği”

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 44
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-05 20:46:34.0
Language : Türkçe
Konu : Grafik Tasarım
Number of pages: 1760-1767
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgilendirme tasarımında bilginin amaca göre şekillendirilmesi grafik ve tasarım üzerinden yapılmaktadır. Bu bağlamda bilgilendirme tasarımları, bir şehrin içinde barındırdığı tarihi dokunun niteliğini artırmaktadır. Aynı zamanda bilgilendirme tasarımları ile arasında organik bir bağ olan çevresel grafik tasarımlar, o şehrin kimliğini oluşturan ögelerden biridir.

Bu araştırmada; örnekelem olarak seçtiğimiz parktaki yönlendirme tabeların türleri, grafik tasarım ilkeleri açısından incelenmiştir. Bu incelemede örnek olarak “Ormanya parkı” ele alınmıştır.

Çalışmada; parklardeki bilgilendirme tasarımları hakkında bilgiler araştırılmış ve görsel kaynaklara yer verilmiştir. İlerleyen bölümlerde; Ormanya parkının bilgilendirme ve yönlendirme elemanları, infografikleri ve kullanım ilişkisi başlığı altında; mekan ilişkisi, renk ilişkisi ve kullanıcı ilişkisi ele alınmıştır. Tabelaların ve üzerindeki elemanlarının tasarımları grafik tasarım ilkeleri açısından değerlendirilmiştir.

Sonuç kısmında ise Ormanya parktaki tabelalarının çeşitleri tespit edilmiş olup ayrıca bu tabelaların tasarımları renk, font, kompozisyon ve tasarım açısından tutarlı olmadığı ve farklı tasarlandığı tespit edilmiş olup öneriler sıralanmıştır.

Keywords

Abstract

In information design, shaping the information according to the purpose is done through graphics and design. In this context, information designs increase the quality of the historical texture of a city. At the same time, environmental graphic designs, which are an organic link with information designs, are one of the elements that make up the identity of that city.

In this study; The types of signposts in the park, which we chose as a sample, were examined in terms of graphic design principles. In this study, “Ormanya Park” is taken as an example.

In this research; Information about the information designs in the parks has been researched and visual resources have been included. In the following sections; Under the title of information and guidance elements, infographics and usage relationship of Ormanya park; space relation, color relation and user relation are discussed. The designs of the signs and their elements were evaluated in terms of graphic design principles.

In the conclusion part, the types of the signboards in Ormanya park were determined, and it was determined that the designs of these signboards were not consistent in terms of color, font, composition and design and were designed differently, and suggestions were listed.

Keywords