Temel Eğitimde Kadın Yöneticilerin Okul Yöneticiliğine Bakışı

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 44
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-05 20:45:08.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 1693-1697
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı,  temel eğitimde kadın yöneticilerin okul yöneticiliğine bakışı ile ilgili düşüncelerini belirlemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi ise basit seçkisiz yöntem ile oluşturulmuş olup, Ordu ili Fatsa ilçesinde altı kadın okul yöneticisi ile görüşme yapılmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre, kadın okul yöneticileri okul yöneticiliğinin zahmetli ve yasal sorumluluğunun fazla olduğunu belirtmişlerdir. Kadın yöneticilerinin mesleklerinde kıdem derecelerine bakıldığında öğretmenlikte tecrübeli oldukları ve 35-42 yıl yaş aralığında oldukları görülmektedir. Verilere bakıldığında kadın okul yöneticilerin çocuklarının belirli bir yaş üstünde olduğu; kendilerine bağımlılıklarının azaldığı ve öğretmen olarak artık yorulduklarını böylece sınıfta derslere girmek istemedikleri için okul yöneticiliğine geçtiklerini söylemektedirler.

Kadın olarak okul yöneticiliği zahmetli ve yoğun bir iş, yetkileri az sorumluluğu çok bir görev olarak yorumlanıyor. Okul yöneticiliğini kadınların doğasıyla uyumlu bir meslek olarak görenlerin sayısı bir hayli fazladır. Katılımcılar, görünen ve görünmeyen engellemeler nedeniyle kadınların okul yöneticiliğini tercih etmelerini engellediğini ifade ediyorlar. Mülakata katılan kadın yöneticiler cinsiyet eşitsizliği yaşamadıklarını söylemişlerdir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to determine the thoughts of Women Administrators in Basic Education about the Perspective of School Management. Scanning model was used in the research. The sample of the study was formed by a simple random method, and six female school administrators were interviewed in Fatsa district of Ordu province.

According to the results of the research, it has been stated that female school administrators have troublesome and legal responsibilities as school administrators. Looking at the seniority of female administrators in their professions, it is seen that they are experienced in teaching and they are in the age range of 35-42 years. When we look at this situation, it is seen that female school administrators  have children over a certain age in their family life; they say that their dependence on themselves has decreased and they are now tired as teachers, so they do not want to attend classes in the classroom, so they move to school administrators.
As a woman, school management is interpreted as a laborious and intense job, with less authority and more responsibility. The number of those whose school management as a profession compatible with the nature of women is quite high. They state that they prevent women from choosing school management due to visible and invisible barriers. Female managers who participated in the interview said that they did not experience gender inequality.

Keywords