New York Okulunda Bir Heykeltıraş “David Smith”

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 44
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-05 20:44:36.0
Language : Türkçe
Konu : Heykel
Number of pages: 11671-1676
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dönemsel olarak çeşitli kısıtlamalara maruz kalan sanat kavramı, insan ruhunu geliştirebilmesi adına özgür sanat ortamlarına ihtiyaç duymaktadır. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yanı sıra toplumsal olaylara ve köklü değişimlere tanıklık eden 20. yy da özgür olmak ve bağımsız eserler yaratabilmek için büyük çaba sarf eden sanatçılar, değişmeyen güzellik kalıplarından, katı kural ve tekniklerden sıyrılmayı başararak yeni arayışlara yönelmişlerdir. 2.dünya savaşı yıllarında Paris sanatın tek merkezi olmaktan çıkmış ve New York sanatın merkezi haline gelmeye başlamıştır. Bir tür sanat göçü olarak adlandırabileceğimiz bu olayla birlikte New York Okulu olarak bilinen” soyut dışavurumculuk” akımı ortaya çıkmıştır. New York sanat öğrencileri birliğinin akşam derslerine devam eden ve soyut dışavurumculuk akımıyla doğrudan ilişkilendirilebilen heykeltıraşlardan olan David Smith önceleri resim sanatı üzerine çalışmalar yapsa da metal kaynatma tekniğini öğrendikten sonra heykel sanatına yönelmiştir. Bu çalışma da, Amerika heykel sanatına yeni bir soluk getiren David Smith’in sanat anlayışı heykelleri üzerinden incelenecektir.

Keywords

Abstract

The concept of art, which is periodically exposed to various restrictions, needs free art environments in order to develop the human spirit. In the 20th century, which witnessed social events and radical changes as well as scientific and technological developments, artists who made great efforts to be free and to create independent works, managed to get rid of unchanging beauty patterns, strict rules and techniques and turned to new searches. During the Second World War, Paris ceased to be the only center of art and New York began to become the center of art. With this event, which we can call a kind of art migration, the "abstract expressionism" movement known as the New York school emerged. David Smith, who attends the evening classes of the art students union in New York and is one of the sculptors who can be directly associated with the abstract expressionism movement, initially worked on the art of painting, but after learning the metal welding technique, he turned to the art of sculpture. In this study, David Smith's understanding of art, who brought a new breath to the American sculpture art, will be examined through his sculptures

Keywords