Covid-19 Pandemi Sürecinde Müzik Temelli Online Sanat Terapi Çalışmasının Kaygı Belirtileri Gösteren Ebeveyn Üzerindeki Etkisi

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 44
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-05 20:44:16.0
Language : Türkçe
Konu : Psikoloji
Number of pages: 1666-1670
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat insan hayatına, olaylara, doğaya dair referans bilgi oluşturup geçmişten geleceğe kolektif bir hafıza oluşturmaktadır. Sanatçının hayal gücü ile esere yansıttıkları zihinlerde imgeleme yol açar. Sanat ürünü izlemek, ürün ile vakit geçirmek insanlar için günlük koşturmada bir nefes olmaktadır. Sanatın terapi amaçlı kullanımı ise farklı bir alandır. Sanat eserinin görünen salt hali ile yorumlanması yerine, ortaya çıkarılan yaratım üzerinden bilinç dışına yolculuk sürecinin dile gelme halidir. Grup ya da bireysel olarak yürütülen sanat terapi kaygı bozukluğu olan danışan profiline de uygulanmaktadır. Günümüzde kaygı belirtileri her yaştan bireyde, özelde ebeveynlerde gözükebilmektedir. Özellikle annelik kaygı düzeyini arttırıcı bir deneyime dönüşebilmektedir.  Bu çalışmada kaygı belirtileri gösteren anneye 8 hafta boyunca müzik temelli sanat terapi uygulanmıştır. Çalışma öncesi ve sonrasında sürekli kaygı envanteri doldurtulmuştur. Online olarak yapılan çalışmalar sonucunda annenin kaygı düzeyinde azalma tespit edilmiştir. Sonuç olarak “Covid-19 Pandemi Sürecinde Müzik Temelli Online Sanat Terapi Çalışmasının Kaygı Belirtileri Gösteren Ebeveyn Üzerindeki Etkisi” isimli çalışma annede pozitif bir etki yaratıp, kaygı düzeyini düşürmüştür. Bunun yanında annelikle ilgili tanımlarında farkındalık oluşmuştur. Bu çalışmanın tek bir olgu üzerinden yapılmış olması nedeniyle net bir olumlu sonuca ulaşmaya imkan yoktur. Bu nedenle denek sayılarının arttırılarak, farklı envanterlerin de uygulandığı uzun soluklu atölyelerin planlanması düşünülmelidir.

Keywords

Abstract

Art creates a reference information about human life, events and nature and creates a collective memory from the past to the future. What the artist reflects to the work with his imagination leads to imagination in the minds. Watching a product of art and spending time with the product is a breath of fresh air for people in their daily rush. The therapeutic use of art, on the other hand, is a different field. Instead of interpreting the work of art in its pure form, it is the state of expressing the process of traveling to the unconscious through the created creation. Art therapy, which is carried out in groups or individually, is also applied to the client profile with anxiety disorder. Today, symptoms of anxiety can be seen in individuals of all ages, especially in parents. In particular, motherhood can turn into an experience that increases the level of anxiety. In this study, music-based art therapy was applied to the mother with anxiety symptoms for 8 weeks. Trait anxiety inventory was filled before and after the study. As a result of online studies, it was determined that the anxiety level of the mother decreased. As a result, the study named “The Effect of Music-Based Online Art Therapy Work on Parents Showing Symptoms of Anxiety during the Covid-19 Pandemic Process” had a positive effect on the mother and reduced the level of anxiety. In addition, awareness has been raised in the definitions of motherhood. Since this study was conducted on a single case, it is not possible to reach a clear positive result. For this reason, planning long-term workshops where different inventories are applied by increasing the number of subjects should be considered.

Keywords