Transandantal Gelecek Zaman Perspektifi ile İntihar Saldırıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 sayı 42
Number of pages: 1195-1201
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Zamana ilişkin düşüncelerimizin, tutumlarımızın ve inançlarımızın farkında olmak; mevcut davranışlarımızın altında yatan temel dinamikleri anlama konusunda bizlere önemli bir perspektif sunmaktadır. Birçok inanışta gelecek zaman, bedenin ölümü ile sona ermez. Ölüm sonrası başka bir varoluş ile yaşamın devam edeceğine dair inanışlar, bireylerin mevcut eylemleri üzerinde güçlü bir motivasyon oluşturmaktadır. Özellikle intihar saldırıları günümüz dünyasında terör örgütleri tarafından toplumsal düzeyde travma yaratmak için kullanılan etkin bir strateji olarak ön plana çıkmaktadır. İntihar saldırıları üzerinde yapılan çalışmalar, ölüm sonrası yaşam inancının, intihar eylemini gerçekleştiren saldırganlarının motivasyonlarını güçlü bir şekilde etkilediğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle intihar eylemcilerinin zamana yönelik tutum ve inançlarını belirlemek, intihar saldırılarının nedenlerinin anlaşılmasında ve önlenmesinde önemli bir role sahiptir. Çalışmamızda, ölüm sonrası yaşama olan inancın intihar saldırısı ile olan ilişkisinin sosyo-psikolojik yönleriyle ortaya koyulması amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

Being aware of our thoughts, attitudes and beliefs about time; It offers us an important perspective on understanding the fundamental dynamics underlying our current behavior. In many beliefs, the future does not end with the death of the body. Beliefs that life will continue with another existence after death create a strong motivation on the current actions of individuals. In particular, suicide attacks stand out as an effective strategy used by terrorist organizations to create trauma at the social level in today's world. Studies on suicide attacks reveal that belief in an afterlife strongly affects the motivations of the perpetrators of suicide. For this reason, determining the attitudes and beliefs of suicide bombers towards time has an important role in understanding and preventing the causes of suicide attacks. In our study, it is aimed to reveal the relationship between belief in life after death and suicide attack with socio-psychological aspects.

Keywords