BOBİ FRS Kapsamında Kur Korumalı Mevduat Hesabının Muhasebeleştirilmesi

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 sayı 42
Number of pages: 1245-1250
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Genel anlamda klasik vadeli hesaplara benzeyen Kur Korumalı Mevduat Hesapları (KKMH) , yatırımcılara faiz/kar payı getirisinin yanında olası döviz kuru değişikliklerinde  kur farkı getirisi de sağlamaktadır. KKMH’nın kapanış tarihindeki döviz kurlarının , açılış tarihindeki döviz kurundan yüksek olması halinde aradaki fark merkez bankası tarafından karşılanmaktadır. Yani KKMH’ı sahibi olan bir yatırımcı faiz getirisinin yanında  olası kur farklarına ilişkin de bir kazanım elde etmektedir. KKMH’ı finansal varlık kriterlerini taşımaktadır ve dolayısıyla tam set TMS/TFRS uygulayan işletmeler ilgili finansal varlığı TFRS 9 Finansal Araçlar standardı kapsamında muhasebeleştirmektedir. Ancak bağımsız denetime tabi olup da tam set TMS/TFRS uygulamayan işletmeler daha az maliyetli, anlaşılabilir ve daha sade olan BOBİ FRS hükümlerine göre muhasebeleştirme işlemi gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda KKMH’nın BOBİ FRS çerçevesinde nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiği önem taşımaktadır

Keywords

Abstract

Currency Protected Deposit Accounts (KKMH), which are similar to classical time deposit accounts in general terms, provide investors with a foreign exchange gain in case of possible exchange rate changes, in addition to the interest/profit share income. If the exchange rates on the closing date of the KKMH are higher than the exchange rates on the opening date, the difference is covered by the central bank. In other words, an investor who owns KKMH gains a gain regarding possible exchange differences in addition to the interest income. KKMH carries the criteria for financial assets, and therefore, businesses that apply full set of TMS/TFRS account for the relevant financial asset within the scope of TFRS 9 Financial Instruments standard. However, businesses that are subject to independent audit and do not apply a full set of TMS/TFRS make their accounting process in accordance with the BOBI FRS provisions, which are less costly, understandable and simpler. In this context, it is important how KKMH should be accounted within the framework of BOBI FRS.

Keywords