Halk Dansları/Oyunları Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlere Yönelik İçerik Analizi (Bibliyografya)

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 37
Number of pages: 607-617
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmayla Türkiye’deki üniversitelerde hazırlanmış, temel çalışma alanı halk dansları/oyunları olan lisansüstü tezlerle ilgili bir bibliyografya oluşturulması ve araştırmacıların, çalışmayı tercih ettiği konu ve yaklaşımların tespiti amaçlanmıştır. Tarama modelinde hazırlanan bu çalışmada, nitel araştırmalarda veri toplama yöntemlerinden biri olan “doküman analizi/incelenmesi” kullanılmıştır. Bu bağlamda halk dansları/oyunları başta olmak üzere alanla ilişkili 10’dan fazla anahtar kelime belirlenip “Ulusal Tez Merkezi” üzerinde inceleme yapılmıştır. Bu doğrultuda; 1991-2021 yılları arasında hazırlanmış, halk dansları/oyunları çalışma alanı olan tezlere doküman incelemesi yapılmış, halk dansları/oyunları konusunun doğası gereği pek çok alanla ilişkili olması bakımından “dans” ve “dansçı” kavramlarını ana tema olarak kullanmış tezler dikkate alınarak sınırlandırılmıştır. Ulaşılan 150 lisansüstü tez bir araya getirilerek halk dansları/oyunları lisansüstü tez bibliyografyası oluşturulmuştur. Tezlerin tamamlandığı üniversite, tamamlanma yılı, tezlerin türü, araştırma modeli, veri toplama araçları, çalışma alanları ve çalışma konuları tablolar halinde sunulmuş, çalışmanın sonuna yazar dizini eklenmiştir. Ayrıca tezlere tek tek numara verilerek ilgili tezin oluşturulan tablolarda kolayca bulunması sağlanmıştır. Çalışma sonucunda halk dansları/oyunları konularının son yıllarda daha fazla araştırıldığı, en fazla tezin Ege, Sakarya ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yapıldığı, nitel araştırmaların çoğunlukta olduğu; nitel araştırmalarda kültür analizi ve durum çalışmalarının, nicel araştırmalarda deneysel çalışmaların fazla olduğu, veri toplama araçlarından sırasıyla doküman analizi, görüşme, alan araştırması ve psikolojik testlerin kullanıldığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Based on the results of this study, an education model related to teaching methods and techniques for dance education was not presented in the theses. Only one postgraduate thesis has been reached that proposes a training program for dancers. Within the scope of the research, sufficient studies on the promotion of the country in the context of Turkish folk dances/dances have not been reached in recent years. The number of works produced in contemporary form is only one. Among the current approaches, gender, culture industry, popular culture studies are insufficient and there are no sociological studies apart from these approaches. In theses based on field research, the observation period was kept very short, especially the time concept of structuralist anthropology and the approach of evaluating culture as a structure were not taken into account. In some master's theses produced outside the field of Education and Health, the research method was not clearly explained, and the use of common literature in studies dealing with the history of Turkish folk dances/dances caused repetition. In other words, the sections on the history of folk dances in the theses are similar to each other. In the context of these explanations, it is recommended to study by considering these deficiencies in the theses to be produced.

 

Keywords