Yapay Zekâ Ve İşletmeler Açısından Sonuçları

Author:

Number of pages: 463-471
Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 36

Abstract

Günümüzde teknoloji, hiç olmadığı kadar hızlı gelişmektedir. Yakın geçmişe kadar on yıllarla ifade edilen teknolojik sıçramalar günümüzde birkaç yılda bir gerçekleşmeye başlamıştır. Bunun yanında, içinde bulunduğumuz teknoloji çağında işler ve iş yapış şekilleri sürekli değişime uğramaktadır. Bu durum karşısında hem bireyler hem de işletmeler sürekli öğrenmek ve değişime ayak uydurmak durumundadırlar. Günümüzde hem işletmelerin hem de bireylerin ortak paydada buluştuğu işletme birimi insan kaynakları yönetimidir. İnsan kaynakları yönetiminin de halihazırda yararlanabileceği en son teknoloji yapay zekâdır. Bunun yanında yapay zekanın işletmeler açısından en verimli kullanımı insan kaynakları yönetimi üzerinde gerçekleşmektedir. Bunun sebebi, yapay zekanın misyonunun, insanı en mükemmel şekilde taklit edip, yine insana azami faydayı sağlamak olmasıdır. Yapay zekanın işletmeler açısından önemli sonuçları bulunmaktadır. Bu teknoloji sayesinde çalışanlar, tekrar eden ve uzun süren işlere daha az zaman ayırmakta ve kendi işleri ile ilgili katma değer ifade eden yeteneklerine daha fazla odaklanabilmektedirler. Bu çalışma, yapay zekâ kavramını ve yapay zekanın işletmeler açısından sonuçlarını ele almaktadır.

Keywords

Abstract

 

Today, technology is developing faster than ever before. Technological leaps, which were expressed in decades until recently, have started to take place every few years today. In addition, in the age of technology we live in, businesses and ways of doing business are constantly changing. In the face of this situation, both individuals and businesses have to constantly learn and keep up with change. Today, the business unit where both businesses and individuals meet on a common ground is human resources management. The latest technology that human resource management can also benefit from is artificial intelligence. In addition, the most efficient use of artificial intelligence for businesses is on human resources management. The reason for this is that the mission of artificial intelligence is to imitate humans in the most perfect way and to provide maximum benefit to humans. Artificial intelligence has important consequences for businesses. Thanks to this technology, employees spend less time on repetitive and long-term tasks and can focus more on their skills that add value to their jobs. This study deals with the concept of artificial intelligence and its consequences for businesses.

Keywords