İNSANİ GELİŞMENİN YENİ ÖLÇÜSÜ: İYİ YAŞAM İNDEKSİ

Author:

Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 32
Number of pages: 2034-2040
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkelerdeki gelir eşitsizlikleri ve nedenlerinin, sürdürülebilirlik ve iyi yaşam kalitesi üzerindeki olası etkilerinin tartışıldığı günümüzde, iyi yaşam endeksi gündemde hızlıca yerini alan bir konu olmuştur. Gelirin iyi yaşam üzerindeki en önemli faktör olduğu düşünülmesine rağmen, yapılan araştırmalar bu sonucun tersi bir durumu açıklamaktadır. Bu araştırmanın amacı, iyi yaşam endeksi çerçevesinde, TR2 Batı Marmara illerinin sosyal yaşam açısından seçim ve sıralamasının yapılmasıdır. Günümüzde hem bireysel hem de büyük ölçekli karar vermelerde birden fazla kriterin dikkate alınarak karar verilmesi söz konusu olmaktadır. Yapılan araştırmada 4 farklı kriter dikkate alındığı için, çok kriterli karar verme yöntemlerinden Prometee yöntemi kullanılmıştır, Yapılan analizin sonunda dikkate alınan kriterlere göre sosyal yaşamın en yüksek olduğu il Çanakkale iken, en düşük olduğu il ise Kırklareli olarak bulunmuştur. Dikkate alınan kriterlerden “sinema ve tiyatro seyirci sayısı” ile “kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı” kuvvetli karar gücüne sahip kriterler olarak belirlenmiştir. Çalışmaya dahil edilen “sosyal hayattan memnuniyet” ile “sosyal ilişkilerden” memnuniyet kriterlerinin ayrıştırıcılığının daha az olduğu görülmektedir

Keywords

Abstract

Today, when income inequalities in countries and their possible effects on sustainability and good quality of life are discussed, the good life index has quickly become a topic on the agenda. Although income is thought to be the most important factor on a good life, researches explain the opposite of this result. The aim of this research is to select and rank the TR2 West Marmara provinces in terms of social life within the framework of the good life index. In the research in which the Prometee method was used, the province with the highest social life was Çanakkale, while the province with the lowest was Kırklareli. Today, there are both individual and large-scale decision making. More than one criterion is taken into account in making these decisions. In this study, four different criteria were used. One of the multi-criteria decision making methods, promethee was used. In the analysis, the province with the highest social life is Çanakkale. The province with the lowest social life is Kırklareli. “Number of cinema and theatre audience” and “Shopping mall area per thousand people” have strong decision-making power.There is less discrimination between the criteria of “Satisfication rate with social relations” and “Satisfication rate with social life”.

Keywords