PANDEMİ DÖNEMİNDE ANNE/BABANIN SANAT EĞİTİMCİSİ ROLÜ ÜSTLENMESİ BAĞLAMINDA ÇOCUK-OYUN VE SANAT

Author :  

Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 26
Language : null
Konu :
Number of pages: 1033-1043
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkemizde yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir Covid 19 pandemisi nedeniyle eve kapanmak zorunda olan aileler ve özellikle okul çağında bulunan (5-12 yaş arası) çocuklar çok büyük sıkıntılar çekerken bu sıkıntıların yaratmış olduğu kaos eğitim sürecini bile yap-boz tahtasına dönüştürmüştür. “Eğitim uzaktan olsun-hayır yüz yüze olsun” diyerek evde kalmak zorunda bırakılan çocukların evde televizyon başında ders çalışma, yemek yeme, TV izleme, uyuma süreleri dışında kalan zamanlarını geçirecekleri bir zaman dilimi yaratarak, onların oyun ve sanatı birlikte ele alıp bu dezavantajlı durumu avantaja dönüştürme girişimini hayata geçirmek amacıyla başlatılan bu çalışmada özellikle anne ve babaların sanat eğitimcisi rolü üstlenmesi planlanmaktadır. Yapmış oldukları sanat etkinliklerinde hedef, çocuğun merak etme, hayal kurma becerisini de işin içine katarak ve çevresinde bulunan, toplumda çer-çöp olarak nitelendirilen atık ve artık (evsel atık) malzemeye bakış açısını değiştirmek, söz konusu bu atık ve artık malzemeyi görsel uyaran olarak kullanmasını sağlamak ve en önemlisi çocuğu bu süreçte psikolojik olarak rahatlatmaktır. Çalışmada Sanat Eğitimi sürecinde en etkin yöntemlerden biri olan “Gösterme Yöntemi” kullanılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemi ile yapılmış olup kitap, makale, tez ve internet dokümanları taranarak literatür taramasına gidilmiştir. Sonuç olarak Eğitici, öğretici ve en önemlisi içinde sanatın da bulunduğu bu oyunlar sayesinde çocuğun algılama yeteneği güçlendirilirken atık malzeme ile artık malzeme arasındaki farkı görüp algılaması sağlanmalıdır. Çocuklar belirli bir yaşa ergenliğe kadar soyut kavramları algılayamazlar. Somut kavramları algılayan çocuğun yaşam alanını oluşturan oyun bir nevi çocuğun geleceğe hazırlanmasının provasıdır. Ebeveynlerin sanatsal etkinlikleri oyun haline dönüştürmesi çocukların ilgisini çekecek, yaratıcılıklarını geliştirecek, sosyalleşmelerini sağlayacak, el-kol kaslarının gelişimini sağlayıp onların el- zihin koordinasyonlarını kurmalarına büyük oranda yardımcı olacaktır.

Keywords

Abstract

Families who have to stay at home due to the Covid 19 pandemic for over a year in our country, and especially children of school age (5-12 years old) have suffered great difficulties, while the chaos created by these problems has turned even the education process into a puzzle board. By creating a time period where children, who are forced to stay at home by saying whether “education is distance-no face-to-face”, will spend their time outside of studying, eating, watching TV and sleeping in front of television at home, it is an attempt to turn this disadvantaged situation into an advantage by taking play and art together. It is planned that especially mothers and fathers assume the role of art educators in this project, which was initiated to put it into practice. The aim of their art activities is to include the child's ability to wonder and imagine, and to change the perspective of the waste and residual (household waste) material in the environment, which are considered as garbage in the society, to ensure that this waste and residual material is used as a visual stimulus and most importantly. psychological relief of the child in this process. In the study, "Demonstration Method", which is one of the most effective methods in the Art Education process, was used. Children cannot perceive abstract concepts until a certain age is puberty. The game, which forms the living space of the child who perceives concrete concepts, is a kind of rehearsal of the child's preparation for the future. Parents ' conversion of artistic activities into games will attract children's attention, develop their creativity, allow them to socialize, provide the development of hand-arm muscles and greatly help them establish hand - mind coordination.

Keywords


 • Acer, D. (2011), “Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Materyal Geliştirme Dersine İlişkin Görüşlerinin

 • Acer, D. (2011), “Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Materyal Geliştirme Dersine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi,” İlköğretim Online Dergisi, 10(2):421-429.

 • Ayaydın, A. (2009). Sanat Eğitimi ve Görsel Sanatlar Öğretimi (1. Baskı), Pegem Akademi Yayınları, Ankara.

 • Bigalı, Ş. (1984). Resim Sanatı, Şafak Matbaası, Ankara.

 • Feeney, S., & Moravcik, E. (1987). “A thing of beauty: Aesthetic development in young children”, Young Children, 42(6):6–15.

 • Güçdemir, Y. (2020). “Küresel Salgın, Dijital Teknolojilere Bağımlılığı Artırdı”,https://www.istanbul.edu.tr/tr/haber/prof-dr-gucdemir-kuresel-salgin-dijital-teknolojilere-bagimliligi-artirdi. [cited 2021 Fbr 05].

 • Karabay, Ö. (2018). “Temel tasarım elamanlarının kullanılması bağlamında çocuk resimlerinin okunması”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, İnönü Üniversitesi, Malatya.

 • Kırışoğlu, O. T. , Tekin, O. (2009). Sanat Kültür Yaratıcılık Görsel Sanatlar ve Kültür Eğitimi-Öğretimi, Pegem Akademi, Ankara.

 • Öncü, Ç. E. (2021), “Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık”, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul.

 • Özdemir, N. (2006). Türk Çocuk Oyunları. C. I-II, Akçağ Yayınları, Ankara.

 • Şişginoğlu, K. (2013). “Çocuğun Resim Dünyası ve Sanat Eğitimi”, http://kavramsalsanat.blogcu.com [Internet]. [cited 2021 Mar 12].

 • URL-1, https://www.dbe.com.tr/tr/cocuk-ve-genc/11/cocuklari-korona-virusunun-psikolojik-etkilerine-karsi- nasil-desteklemeliyiz/ [Internet]. [cited 2021 Jan 20].

 • URL-2, https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/42423/atik_brosur_20200415.pdf Belediye Atık Toplama İşinde Faaliyet Gösteren İşyerlerinde Yeni Tip Koronavirüs İle Mücadelede Dikkat Edilecek

 • Hususlar [Internet]. [cited 2021 Apr 02].

 • URL-3, https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/42424/atik_toplama_kontrol_listesi_20200415.pdf, AtıkToplama İşinde Faaliyet Gösteren İşyerlerinde; Yeni Tip Koronavirüs Salgınından Korunmaya Yönelik Kontrol Listesi [Internet]. [cited 2021 May 01].

 • URL-4, https://www.weltheimat.com/biz-cocukken/ [Internet]. [cited 2021 Jan 17].

                                                                                                    
 • Article Statistics