COVİD-19 SÜRECİNDE DÖNÜŞÜMSEL LİDERLİK VE ŞİRKETLERİN VERİMLİLİK UYGULAMALARI

Author:

Number of pages: 586-594
Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 24

Abstract

Aralık 2019 döneminde Çin’de ortaya çıkan ve Covid-19 olarak adlandırılan hastalık tüm dünyaya hızla yayılarak salgın hastalık döneminin de başlangıç noktası olmuştur. Ülkelerin ekonomi, sağlık, ulaşım, eğitim, gıda gibi alanlarda yetersizlik deneyimi yaşamalarına sebep olan bu süreçte sorunların acil çözümü ve etkin verimlilik sağlama konusu gündeme gelmiştir. Sektörler hızlıca yeni döneme uyum sağlamaya çalışırken, kısıtlama süreçlerinde etkin verimlilik elde etme adına çalışmalar gerçekleştirmiştir. Salgın döneminin ne zaman sona ereceği öngörülemez bir hal alırken, ülkeler bu dönemde yapılan uygulamaların verimlilik etkilerini değerlendirmeye başlamıştır. Krizler, sorunlar, zor ve sıkıntılı dönemler insanların yenilikler üretmesine imkân tanımaktadır. Covid-19 dönemi ülkelerin her alanda aktif değişimi yakalamaları ve verimlilik sağlamaları konusundaki önemini tekrar gündeme getirmiştir. Şirketlerin değişimlerinde en önemli faktör, değişimi sağlayacak liderlerin, çalışanların motivasyonlarını arttırarak gereken yenilikleri çalışanlarıyla paylaşmalarıdır. Dönüşümsel liderler, motivasyon, yaratıcılık, ekip birliği sağlayarak vizyon oluşturmada başarılı liderlerdir. Bu araştırmada bu süreçte işletmelerde verimlilik üretme amacına yönelik olarak yapılan uygulamalar ve zor şartlarda etkili olan dönüşümsel liderlerin özellikleri ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

The disease, which emerged in China in December 2019 and called Covid-19, spread rapidly all over the world and became the starting point of the epiddemic period. In this process, to experience inadequacy in areas such as economy, health, transportation, education, food, urgent solutions to problems and effective efficiency have come to the fore. While the sectors were trying to adapt to the new era quickly, it carried out studies to achieve effective efficiency in restriction processes. While it has become unpredictable when the epidemic period will end, countries have started to evaluate the productivity effects of the applications made during this period. Crises, problems, difficult and troubled times allow people to produce innovations. The Covid-19 period has brought the importance of countries to active change in every field and to achieve efficiency. The most important factor in the change of companies is that the leaders who will provide change increase the motivation of the employees and share the necessary innovations with their employees. Transformational leaders are successful leaders in creating a vision by providing motivation, creativity and team unity. In this study, the applications made for the purpose of generating efficiency in businesses and the characteristics of transformational leaders who are effective in difficult conditions are discussed.

Keywords