ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI VE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI İLE PSİKOLOJİK YARDIM ARAMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ; İSTANBUL ÖRNEKLEMİ

Author:

Number of pages: 569-578
Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 24

Abstract

Araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinde benlik saygısı ve stresle başa çıkma tarzları ile psikolojik yardım arama tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmaya 545 (kadın n=426 Erkek n=119) üniversite öğrencisi dâhil edilmiştir. Araştırmada verilerin elde edilmesi için sosyodemografik bilgi formu, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği ve Psikolojik Yardım Arama Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Üniversite öğrencilerinde benlik saygısı düzeyleri ile stresle başa çıkma düzeyleri arasında ilişki varlığı bulunmuştur. Stresle başa çıkma düzeyleri ile psikolojik yardım arama tutumları arasında ise sadece sosyal destek arama alt boyutunda ilişki varlığı bulunmuştur. Üniversite öğrencilerinde benlik saygısı, stresle başa çıkma ve psikolojik yardım arama tutumlarının sosyodemografik değişkenlere göre farklılaştığı saptanmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to examine the relationship between self-esteem and coping styles in university students and their psychological help seeking attitudes. 545 (female n = 426 male n = 119) university students were included in the study. Sociodemographic information form, Rosenberg Self-Esteem Scale, Stress Coping Styles Scale and Psychological Help Seeking Attitude Scale were used to obtain data in the study. A relationship was found between self-esteem levels and stress coping levels in university students. A relationship was found between levels of coping with stress and attitudes seeking psychological help only in the sub-dimension of seeking social support. It was found that self-esteem, coping with stress and psychological help seeking attitudes among university students differ according to sociodemographic variables.

Keywords