TÜRKİYE’DE ALTIN VE ENERJİ TİCARETİNİN CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 22
Number of pages: 216-222
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Cari işlemler hesabı ödemeler dengesini oluşturan kalemlerin içerisinde büyük bir öneme sahiptir. Cari işlemler hesabı kalemi içerisinde de ithalat ve ihracat kavramları bu kaleme yön veren etkenlerin başında gelmektedir. Ülke ekonomileri için ihracat olumlu bir gösterge iken ithalat genellikle olumsuz bir gösterge olarak görülmektedir. Çünkü ithalat sonucunda ülkedeki döviz dışarıya çıkacak, ihracat durumunda ise ülkeye yeni döviz kaynakları gelecektir. Bu çalışmada altın ve enerji ticaretinin ödemeler dengesi içerisinde yer alan cari işlemler hesabına etkisi incelenmiştir. Bu bağlamda çalışmada kullanılan veriler TCMB Ödemeler Dengesi İstatistiklerinden elde edilmiştir. Enerji ithalatının yıllar itibari ile değişkenlik gösterdiği, enerjide ithalatın ihracata göre çok yüksek seviyelerde gerçekleştiği, bu durumunda cari işlemler hesabının sürekli negatif seyretmesine neden olduğu görülmüştür. Aynı zamanda parasal olmayan altın kaleminin, son yıllarda ithalatının ihracatından çok yüksek seviyelerde seyrettiğinin ve bu durumun cari işlemler açığının büyümesine neden olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’nin özellikle enerji potansiyelini ortaya çıkartacak uzun vadeli projelere odaklanması ile kısa vadede mümkün olmasa da uzun vadede enerjide dışa bağımlılığını tamamen sonlandırabileceği mümkündür.

Keywords

Abstract

Current account has a great importance among the items that make up the balance of payments. Among the current account item, the concepts of import and export are among the main factors that direct this item. While exports are a positive indicator for the economies of the country, imports are generally seen as a negative indicator. Because, as a result of imports, foreign currency in the country will come out, and in the case of export, new foreign exchange resources will come to the country. In this study, the effect of gold and energy trade on the current account in the balance of payments has been examined. In this context, the data used in the study were obtained from The Central Bank of the Republic of Turkey Balance of Payments Statistics. It has been observed that energy imports vary over the years, and energy imports are at very high levels compared to exports, causing the current account to remain constantly negative. At the same time, it has been determined that the non-monetary gold item has been at a much higher level than its imports in recent years, and this situation has caused the current account deficit to grow. Turkey's energy potential, especially to reveal the long-term projects with short-term it's not possible to focus entirely possible that could end its dependence on foreign energy in the long term.

Keywords