METHODICAL OPPORTUNITIES OVER MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN EDUCATION

Author:

Year-Number: 2016-Cilt 1 Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 7-12
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

“Multimedya” ya katkıda bulunmak, bugünün sayısının anlaşılacağı bir dizi uygulamaya sahiptir: Teknoloji, bilginin ele alınması, bilgi kaynakları, bilgi kaynakları, bilgi teknolojileri oluşturulması ve geliştirilmesi farklı türde bilgi, bilgisayar yazılımı, çeşitli türlerin işlenmesi ve sunulması ile iletişim; Bilgisayar donanım desteği, yardımıyla bilgi RAPOR ile çalışabilir

Keywords

Abstract

Contributing to the "Multimedia" has a number of applications today, in which the volume will be understood: Technology, describing the order of development, functionalization and application of various types of information handling information, information resource, creation of information technologies and development of different types of information, computer software, communication with the processing and presentation of various types; computer hardware support, with the help of which is able to work with the information REPORT

Keywords