Firavun Ailesinden İmanını Gizleyen Mü’min Adam Kıssası

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 9 Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-02 09:41:50.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 183-193
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İslâm dininin temel kaynağı olan Kur’ân-ı Kerim, insanları hakikate davet etmek için pek çok yönteme başvurmaktadır. Bazen insanların aklına hitap ederken, bazen de duygularına hitap ederek onları doğru yola çağırır. Kur’ân’ın bu amaca ulaşmak için kullandığı üsluplardan biri de tarihte yaşanmış kıssalara başvurmasıdır. Bu bağlamda, Kur’ân kıssaları büyük bir öneme sahiptir. Bu sebepten Kur’ân’da pek çok peygamber ve kavimin kıssaları geçmektedir. Bütün bu kıssaların yegâne amacı Kur’ân’ın indiriliş maksadı olan insanları doğru yola iletmektir. Bu çerçevede bakıldığında Kur’ân kıssalarında insanlar için sayısız mesajın bulunduğu görülmektedir. Kur’ân’da yer alan kıssalardan biri de Mü’min Sûresinin 28-46. âyetlerinde geçen Mü’min Adam kıssasıdır. Kur’ân’da geçen peygamber kıssalarının çoğu kendisinden önce indirilen kutsal kitaplarda yer almasına rağmen Mü’min Adam kıssası Kur’ân dışında hiçbir kutsal kitapta geçmemektir. Dolayısıyla bu kıssanın ana kaynağı Kur’ân’dır. Kur’ân’da geçen Mü’min Adam kıssasında Firavun ailesine mensup Mü’min Adam’ın Firavun’un zulmüne karşı Hz. Mûsâ için verdiği mücadele anlatılmaktadır. Firavun’un çaresizlik psikolojisi ile “beni bırakın da Mûsâ'yı öldüreyim.” tutumuna karşı, Mü’min Adam bir insanın "Rabbim Allah'tır.” demekten dolayı öldürülemeyeceği teziyle hak ve batıl mücadelesini başlatmıştır. Bu amaçla Mü’min Adam kavmini güzel bir üslupla düşünmeye davet eden öğüt ve nasihatleriyle doğru yola davet etmiştir. Bunu gerçekleştirmek için de yerine göre akla ve duygulara hitap eden misaller vermiştir. Ancak onun kavmi uzun süre Firavun’un baskısı altında esaret psikolojisine alıştığından onun bu çabası sonuç vermemiştir. Kavminin kendisine karşı olumsuz tutumuna karşı Allah onu kavminin her türlü kötülüğünden muhafaza ederek onun sabır ve samimiyetle mücadelesinde yalnız bırakmamıştır.

Keywords

Abstract

The Quran, which is the fundamental source of Islam, employs various methods to invite people to truth and righteousness. Indeed, sometimes it appeals to people's intellect, and sometimes it calls them to the right path by appealing to their emotions. One of the rhetorical devices that the Quran uses to achieve this goal is to refer to historical narratives. In this context, Quranic stories hold great importance. For this reason, there are many stories of prophets and nations in the Quran. The sole purpose of all these stories is to guide people to the right path, which is the ultimate goal of the Quran's revelation. Looking at it from this perspective, it can be seen that Quranic stories contain countless messages for people. One of the stories mentioned in the Quran is the story of "The Believer" which is found in verses 28 and 46 of Surah Al-Mu'min. While most of the prophet stories in the Quran are also found in previous holy books, the story of "The Believer" is unique to the Quran and is not found in any other holy book. Therefore, the primary source of this story is the Quran. In the story of "The Faithful Man" in the Quran, it is narrated how a faithful man from Pharaoh's family fought against the oppression of Pharaoh on behalf of Prophet Mûsâ. In response to Pharaoh's desperate psychology and his attitude of "let me kill Mûsâ", the faithful man initiated a struggle between right and wrong, arguing that one cannot be killed for saying "My Lord is Allah." He invited his people to the right path with good advice and exhortation, using appropriate examples to appeal to both reason and emotion. However, his people had become accustomed to the slavery mentality under the pressure of Pharaoh for a long time, so his efforts did not yield results. Despite his people's negative attitude towards him, Allah protected him from all kinds of evil and did not leave him alone in his patient and sincere struggle.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics