Suriyeli Mültecilerin Sosyal Entegrasyonu: Reyhanlı Örneği

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 9 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-29 16:39:53.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 212-222
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Önceleri misafir olarak görülen Suriyeli mülteciler, Suriye'deki iç savaşın uzamasıyla birlikte kalıcı hale gelmektedir. Türkiye'ye mülteci olarak gelen yaklaşık 3 milyon Suriyeliden, özellikle barınma merkezleri dışında kalanlar, kentlerde ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlar yaşamakta, yaşanan bu sorunlara bağlı olarak bir uyum ve entegrasyon sorunu ortaya çıkmaktadır.

Kentle uyum sorununun ve yerel halkla bütünleşmenin (entegrasyonun) Reyhanlı özelinde ele alındığı bu çalışmada amaç, ilçe merkezinde yaşayan Suriyeli mültecilerin yaşadıkları sorunları tespit etmek ve bu konularda çözümler geliştirmektir. Yaşanan uyum sorunu ve entegrasyon hem Reyhanlılar hem de Suriyeliler için geçerlidir. Bu nedenle çalışma kapsamında, 150 denekle, anket çalışması uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar misafirliğin uzamasıyla birlikte sorunların da arttığını göstermektedir. Artan sorunları aşmanın tek yolu sağlıklı bir uyum ve entegrasyon sürecidir. Kuşkusuz uyum süreci ve entegrasyon (bütünleşme) tarafların karşılıklı anlayışını gerektiren, uzun ve sabır isteyen, karmaşık sorunlara çözüm aranan zorlu bir yol haritasıdır.

Keywords

Abstract

Priorities, Syrian refugees have emerged with the prolongation of the civil war in Syria. 3 Million Syrians coming to Turkey as refugees, economic in urban living, social and cultural issues, there arises a problem and unified integration.It is possible that the prime ministers of integration with the city and integration with the local people can live and live with the nature of this city. The harmonious problem of living and integration is necessary for both Reyhanans and Syrians. In these back-up studies, the survey study was applied to 150 subjects.
The results obtained are the realization that problems with the prolongation of the guests are also increasing. Overcoming the increasing problems. There is no doubt that the harmonization process and the mutual orientation of integration (integration) sides are a demanding road map that requires long and patience.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics