Zeydiyye Perspektifinden Hadis: Tarih, Algi Ve Yorum

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 9 Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-29 15:27:11.0
Language : Türkçe
Konu : Temel İslam Bilimleri
Number of pages: 159-171
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Zeydiyye perspektifinden hadis geleneği, İslam dünyasında kendine özgü bir yorum ve anlayış sunar. Bu perspektif, temelde Imamet doktrini, adalet anlayışı, tarihî olayların hadis yorumuna etkisi ve eleştirel yaklaşım gibi belirli unsurlara odaklanır. İslam dünyasıyla karşılaştırmalı bir analiz, Zeydiyye'nin hadis anlayışının diğer mezheplerden farklılıklarını vurgular ve bu farklılıkların İslam dünyasındaki genel etkilerini anlamamıza olanak tanır. Zeydiyye'nin hadis geleneği, Imamet doktrini etrafında şekillenir. Imamet kavramı, Zeydiyye için rehberlik edecek özel liderlere vurgu yapar. Bu liderler, İmam Ali'nin soyundan gelmektedir ve İslam topluluğunu doğru bir şekilde yönlendirecek yetkinlik ve adaletle donatılmış bireylerdir.  Adalet anlayışı, Zeydiyye hadis geleneğinin önemli bir yönüdür. Adalet prensipleri, hadislerin yorumlanması ve uygulanması ile şekillenir. Zeydiyye, adaletin sağlanması ve korunması amacıyla hadisleri kullanır ve bu perspektif, toplumsal düzenin oluşturulmasında temel bir rol oynar. Tarihî olayların hadis yorumundaki etkisi, Zeydiyye'nin hadis geleneğinde belirgin diğer bir özelliktir. İslam tarihindeki direniş ve isyanlar, özellikle Imamet ile bağlantılı olaylar, hadisler aracılığıyla Zeydiyye kültürüne şekil verir. Bu tarihî olayların hadis yorumunda öne çıkması, Zeydiyye'nin tarihî bilincini güçlendirir ve mezhebin özgün kimliğine katkıda bulunur. Eleştirel yaklaşım ve tarihsel bağlamın değerlendirilmesi, Zeydiyye'nin hadis anlayışında öne çıkan bir diğer unsurdur. İsnat zincirleri, metin kritiği ve tarihî bağlam, Zeydiyye'nin hadis eleştirisi ve yorumunu şekillendirir. Bu eleştirel bakış açısı, hadis geleneğini güçlendirir ve Zeydiyye'nin kendine has İslam yorumunu korumasına yardımcı olur.

Keywords

Abstract

The tradition of hadith from the perspective of Zaydiyya offers a unique interpretation and understanding within the Islamic world. This perspective focuses on specific elements such as the doctrine of Imamate, the concept of justice, the influence of historical events on hadith interpretation, and a critical approach. A comparative analysis with the broader Islamic world emphasizes the differences in Zaydiyya's understanding of hadith from other schools of thought and helps us understand the general implications of these differences in the Islamic world. Zaydiyya's tradition of hadith is shaped around the doctrine of Imamate. The concept of Imamate highlights the emphasis on specific leaders who are descendants of Imam Ali, equipped with competence and justice to guide the Islamic community accurately. The concept of justice is a significant aspect of Zaydiyya's tradition of hadith. Principles of justice shape the interpretation and application of hadith. Zaydiyya uses hadith to ensure and uphold justice, playing a fundamental role in establishing societal order. The influence of historical events on hadith interpretation is another prominent feature of Zaydiyya's tradition of hadith. Resistances and uprisings in Islamic history, particularly those related to Imamate, shape Zaydiyya culture through hadith. Highlighting historical events in hadith interpretation strengthens Zaydiyya's historical consciousness and contributes to its distinct identity. A critical approach and evaluation of the historical context are another notable aspect of Zaydiyya's understanding of hadith. Isnad chains, textual criticism, and historical context shape Zaydiyya's criticism and interpretation of hadith. This critical perspective reinforces the tradition of hadith and helps Zaydiyya maintain its unique interpretation of Islam.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics