Batik Uygulanmış Farklı Tekstil Yüzeylerde Baskı Resim Denemeleri: Strafor Baskı İle Arslantepe Mühür Örnekleri

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 9 Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-29 15:25:57.0
Language : Türkçe
Konu : Resim
Number of pages: 151-158
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hayatın her aşamasında var olan renk, sanatsal üretimlerin birçoğunda en önemli unsurdur. Vurguyu sağlamak, armoni ile ilerlemek, hacim, derinlik ve zıtlık oluşturmak için renge ihtiyaç duyulmaktadır. Sadece tuval üzerinde değil, farklı tekniklerle farklı malzemeler üzerinde denemeler yapmayı sağlayan renk, tekstil yüzeylerde de sıklıkla kullanılmaktadır. En çok tercih edileni ise; kumaş boyama ve desenlendirme tekniği olan batik boyama tekniğidir. Batik, Endonezya’nın ulusal kimliğinin bir parçası olarak, tarihi geçmişi ve kültürel özelliğiyle 2009 yılında UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmıştır. Tekstil yüzey üzerinde karışık malzemeler ile yapılan müdahaleler sonrası, boyanın nüfus ettiği alanlarda bıraktığı etki ve renkle sağlanan hareket sayesinde, estetik değere sahip sonuçlar elde edilmektedir. Tekstil yüzeylerde, özellikle giyilebilir sanat ürünleri üretiminde çoğunlukla batik boyama ve baskı resim uygulamaları yapılmaktadır. Zanaatın sanatla kaynaştığı ve endüstriyel üretimin sanat eserine dönüştüğü tekstil ürünler, aynı zamanda giyilebilir sanat eserleridir. Bu eserler üzerine uygulanan baskıların içeriği, eserlerin sahip olduğu niteliği de belirlemektedir. İlk nitelikli baskı örnekleri, tarihi değere sahip mühürlerdir. Malatya il sınırları içinde yer alan Arslantepe Höyüğünde yapılan kazılar sonucunda elde edilen buluntuların başında mühür baskılar gelmektedir. Bölgede yapılan ticarete ışık tutan mühür baskı örnekleri, günümüzde farklı yüzeylerde ve farklı malzemelerde hayat bulmaya devam etmektedir. Bu mühürlerden yola çıkarak tasarlanan strafor baskı resim kalıplarıyla, farklı tekstil yüzeylerde renkli batik uygulamaları sonrası strafor baskı resim denemelerine dönüşerek bu çalışmanın içeriğini oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

Color, which exists at every stage of life, is the most important element in many artistic productions. Color is needed to provide emphasis, move forward with harmony and create volüme, depth and contrast. Color, which allows experiments not only on canvas but also on different materials with different techniques, is frequently used on textile surfaces. The most preferred one is; batik dyeing is a fabric dreing and patterning technique. Batik, as a part of Indonesia’s national identity, was included in the world heritage list by UNESCO in 2009, with its historical background and cultural characteristics. After the interventions made with mixed materials on the textile surface, aesthetically valuable results are obtained thanks to the effect left by the paint in the areas it penetrates and the movement provided by the color. Batik dyeing and printmaking are mostly used on textile surfaces, especially in the production of wearable art products. Textile products, where craft merges with art and industrial production turns into Works of art, are also wearable Works of art. The content of the pressures applied to these Works also determines the quality of the Works. The first qualified printing samples are seals with historical value. Seal prints are among the leading finds obtained as a result of the excavations carried out in the Arslantepe Mound, located within the borders of Malatya province. Seal print samples, which shes light on the trade in the region, continue to come to life on different surfaces and different materials today. The content of this study is created by using styrofoam printmaking molds designed based on these seals and turning them into styrofoam printmaking experiments after colorful batik applications on different textile surfaces.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics