Asr Suresi Bağlamında Tasavvufi Temel Öğretiler

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 9 Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-02 09:43:17.0
Language : Türkçe
Konu : Tasavvuf
Number of pages: 115-120
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tasavvuf ilmi Kura’n-i Kerim ve sünnete dayanmaktadır. Mutasavvıflar, âyet ve hadislerin ışığında insanları manevî olarak eğitmenin yollarını aramışlardır. Özellikle ashap arasında selam vermek gibi biri diğerine  okumada asla ayrılmadıkları Asr suresi, mutasavvıfların ilimlerinin öğretilerine işaret eden unsurlar barındırmaktadır. Öeneğin sabır, Mutasavvıfların bütün hal ve  makamlarının kazandırılmasında sabır olmadan gerçekleşmelerine imkan bulunmamaktadır. Başta Allah’ın  kasemle hasar ve zarardan istisna edilenler, iman sahipleridir. Yaratılışın gayesi olan iman kalbin hayatıdır. Allah’a ibadetin evveli onun ma’rifetidir, ma’rifetin de aslı tevhittir. İnsanın çevresini sarmalayan afaki olanlarla kendi yaratılışının remzi olan enfüsi deliller ma’rifet ve tevhidin esaslarıdır. Bu esalar üzerine haytını bina edenler her türlü zarar ve afetlerden beri olurlar. Hakkın vahdetini, bütün varlıktaki tecellileriyle eşması ve sayılamayacak sıfatlarının kâinat sayfalarındaki bariz şuhudunun akislerini idrak ederek kendilerini zarar ve büyük bir hüsrandan kurtaranlar, iman ve salih amellerle İnsan-i Kamil mertebesine yükselerek başkalarının da islah ve kemaliyeti için Hakk’ı ve sabrı tavsiye ederler.   Böylece Surenin şamil geldi geldiği vakit, iman, salih amel ve sabır, mutasavvıfların seyrü sülükle taliplere kazandırmaya çalıştığı esaların başında gelir. Bu bağlamda  İbnu’l vakit  mutasvvıflardan,  nefsin istekleri ile ibadetin meşakkatine  sabrederek ihsan makmına yükselenler,  Hakk’a davet etmeyi birer görev telakki ederler. Bu çalışmada işari tefsirlerden hareket ederek söz konusu sure hakkında tasavvufun öğretileri ortaya çıkarılmak istenmiştir. Öğretiler, surede geçtiği sırayla incelenmiştir.

Keywords

Abstract

The science of Sufism is based on the Qur'an and the Sunnah. Sufis have sought ways to educate people spiritually in the light of verses and hadiths. In particular, Surah Asr, which they never separated from one another in reading, such as greetings among the companions, contains elements that point to the teachings of the Sufis' sciences. For example, patience is impossible without patience in the acquisition of all the states and stations of the Sufis. At the beginning, those who are exempted from damage and harm by Allah's oath are the believers. Faith, which is the purpose of creation, is the life of the heart. The first step in worshipping Allah is knowledge of Him, and the essence of knowledge is tawheed. The aforementioned external evidences that surround the human being and the internal evidences that are the symbols of his creation are the principles of knowledge and tawheed. Those who build their lives on these principles will be free from all kinds of harm and disasters. Those who save themselves from harm and great disappointment by realising the revelation of the unity of the Truth with its manifestations in the whole existence and the manifestations of its uncountable attributes in the pages of the universe, rise to the level of Human Kamil with faith and righteous deeds and recommend the Truth and patience for the improvement and perfection of others. Thus, faith, righteous deeds, and patience are among the principles that the Sufis try to make the aspirants acquire through the journey. In this context, among the Sufis of Ibn al Zaman, those who rise to the level of ihsan by being patient with the desires of the soul and the hardship of worship, consider it a duty to invite to the Truth. In this study, it is aimed to reveal the teachings of Sufism about the surah in question by moving from the commentaries. The teachings are analysed in the order in which they are mentioned in the surah.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics