Sanatta Robotik Yaklaşımlar

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 9 Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-20 11:13:26.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 60-66
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlu en başında beri hem kendini hem de yaşadığı dünyayı anlamaya çalışmıştır. Bu süreç içerisinde dil becerisini ve alet yapma becerisini geliştirmiştir. Bir arada yaşamak zorunda olduğunu anladığı andan itibaren sistemler, kanunlar icat etmeye başlamıştır. İhtiyaçları doğrultusunda ve potansiyelleri ölçeğinde çeşitli teknolojiler geliştirerek bunları iş yapma becerilerine dahil etmiştir. Barınma, beslenme ve güvenlik gibi hayati öneme sahip alanlarda teknolojiyi hem bir araç hem de amaç olarak görmüştür. Teknoloji sayesinde varoluşunu güçlendirmeye çalışan insanoğlu aynı zamanda konfor alanını genişletme arzusunu da yerine getirmeye çalışmıştır. Günümüz dünyasında dijital teknolojilerin hayatın her alanını kuşattığına tanık olmaktayız. Dijital dönüşümün en somut örneği ise robot teknolojisidir. Gerçekten de robotlar endüstride, savunmada, tıp teknolojilerinde, eğlence sektöründe ve evlerimizde kullandığımız en önemli araçlar haline gelmiştir. Elbette ki ‘robot’ bir kavram ve araç olarak edebiyat, sinema ve sanat disiplinlerine de konu olmuştur. Bu araştırma makalesi robotların günümüz sanatına etkisini tarihsel ve güncel örnekler üzerinden inceleyecektir.

Keywords

Abstract

Since the very beginning, human beings have tried to understand both themselves and the world they live in. In this process, he developed language skills and tool-making skills. From the moment they realized that they had to live together, they started to invent systems and laws. They developed various technologies in line with their needs and potentials and incorporated them into their work skills. In vital areas such as shelter, nutrition and security, technology has been both a means and an end. At the same time, human beings have tried to strengthen their existence through technology and fulfill their desire to expand their comfort zone. In today's world, we are witnessing digital technologies encompassing every aspect of life. The most concrete example of digital transformation is robotics. Indeed, robots have become the most important tools we use in industry, defense, type technologies, entertainment sector and in our homes. Of course, 'robot' as a concept and tool has also been the subject of literature, cinema and art disciplines. This research paper will examine the impact of robots on contemporary art through historical and contemporary examples.

Keywords