Okul Terki ve Okula Devamsızlık İle İlişkili Çalışmaların Bibliyomerik Analizi

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 9 Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-20 11:10:38.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 17-25
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu bibliyometrik analiz, okul terki ve okula devamsızlık konularında yürütülen akademik çalışmaların genel bir değerlendirmesini hedeflemektedir. İlk olarak, bu alandaki yayınların yıllara göre dağılımı incelenerek, konuya dair yapılan araştırmaların artış veya azalış eğilimleri ele alınmıştır. Daha sonra, okul terki ve okula devamsızlıkla ilişkilendirilen dergiler ve bu dergilerdeki atıf sayıları detaylı bir analiz ile değerlendirilmiştir. Üçüncü aşamada, en fazla yayın yapan yazarlar tespit edilerek, alandaki öncü akademisyenlerin ve araştırmacıların kimler olduğu incelenmiştir. Yazarların çalışmaları arasındaki iş birliği ağları da gözden geçirilerek, bu ağların oluşumu ve yapılanmasının analizi yapılmıştır. Dördüncü olarak, okul terki ve okula devamsızlık konularında faaliyet gösteren kurumların yayın dağılımı değerlendirilmiş; bu sayede hangi kurumların konuyla ilgili daha fazla katkı sağladığı ve kurumsal iş birliklerinin dinamikleri ortaya konmuştur. Beşinci aşamada, literatürde en sık alıntı yapılan yazarlar ve kurumlar belirlenerek, bu isimlerin ve kurumların konudaki belirgin etkileşimleri vurgulanmıştır. Son olarak, okul terki ve okula devamsızlıkla ilgili anahtar kelimelerin analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analiz, konuyla ilgili öne çıkan trendleri, temaları ve anahtar kavramları ortaya koyarak, literatürdeki eğilimleri detaylıca ele almıştır. Bu analizlerin bir araya getirilmesiyle, okul terki ve okula devamsızlık konularında akademik literatürdeki mevcut durumun kapsamlı bir görünümü sunulmuş; böylelikle bu alandaki bilimsel çalışmaların genel yapısı ve ilerleme eğilimleri detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Keywords

Abstract

This bibliometric analysis aims to provide an overview of academic studies on school dropout and absenteeism. First, the distribution of publications in this field by year is analyzed and the increasing or decreasing trends of research on the subject are discussed. Then, the journals associated with dropout and absenteeism and the number of citations in these journals were analyzed in detail. In the third step, the authors with the highest number of publications were identified and the leading academics and researchers in the field were analyzed. The collaboration networks between the authors' studies were also examined and the formation and structuring of these networks were analyzed. Fourth, the distribution of publications among institutions working in the field of dropout and absenteeism was evaluated in order to determine which institutions contribute more to the field and the dynamics of institutional collaboration. In the fifth step, the most frequently cited authors and institutions in the literature were identified and the significant interactions of these names and institutions on the topic were highlighted. Finally, an analysis of keywords related to dropout and absenteeism was conducted. This analysis provided a detailed overview of trends in the literature by identifying prominent trends, themes, and key concepts. Taken together, these analyses provide a comprehensive view of the current state of the literature on school dropout and absenteeism, providing a detailed examination of the overall structure and progressive trends of scholarship in this area.

Keywords