Erzurum Müftüsü Abdurrahman Efendi Ve

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 56
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-20 13:46:28.0
Language : Türkçe
Konu : Temel İslam Bilimleri
Number of pages: 4466-4478
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

18.yy. da Erzurum'da 21 yaşındayken müftülük yapmış, bu görevini 20 yıl sürdürmüş, ayrıca Erzurum'da kadılık ve valilik görevi üstlenmiş, son olarak Ankara valiliği yapmış olan Abdurrahman Efendi, ilim adamlığının yanında dönemin siyasetine de vakıf bir kişiydi.

20 yıl boyunca müftülük görevi sırasında vermiş olduğu fetvaları biriktirip onları tertip edip Sefinetü'l-Fetâvâ

adlı eserini meydana getirmiştir. Nuküllü fetva türlerinden olan yani fetvalarının kaynakları gösterilmiş olan bu eseri, Erzurum Müftülüğü raflarından indirip üzerinde çalıştık ve günümüze kazandırmaya çalıştık.

Müellif fetvalarına kaynak gösterirken Hanefi mezhebinin mûteber kaynaklarının olmasına özen göstermiş, Hanefi mezhebinin görüşlerinden ayrılmamıştır. Fıkha vakıf olduğu görülen Erzurum Müftüsünün fetva verirken ve meseleyi çözerken izlediği metot döneminin fetva metodunu da ortaya koymaktadır.   

Diğer fetva kitaplarından özellikle hacim ve kaynak zenginliği yönünden, ayrıca farazi fetvalardan ziyade pratik yaşanmış olayları ve dönemin yaşantısını ortaya koyması açısından farklılık arz etmektedir. 

Eserin önemli özelliklerinden birisi  de müellifin yaşadığı dönemin sosyal, hukuki, kültürel ve toplumsal sorunlarını farklı yönleriyle ortaya koymasıdır ve çözüm üretmeye çalışmasıdır.

Erzurum Müftüsü Abdurrahman Efendi, Sefinetü'l -Fetava adlı eseri ile İslam Hukuk kaynaklarına önemli bir fetva eseri kazandırmıştır.

Keywords

Abstract

In the 18th century, Abdurrahman Efendi, who served as a mufti in Erzurum at the age of 21, held this position for 20 years, also served as a qadi and governor in Erzurum, and finally as the governor of Ankara, was a person who was well versed in the politics of the period as well as being a scholar.

For 20 years, he collected the fatwas he had issued during his 20-year term as mufti, organised them and wrote Sefinetü'l-Fetâvâ

He created his work named. We downloaded this work, which is one of the types of fatwas with nukul, that is, the sources of the fatwas are shown, from the shelves of Erzurum Mufti's Office, worked on it and brought it to the present day.

While citing the sources of his fatwas, the author took care to have the authoritative sources of the Hanafi sect and did not depart from the views of the Hanafi sect. The method followed by the Mufti of Erzurum, who is seen to be knowledgeable in fiqh, while giving fatwa and solving the issue reveals the fatwa method of his period.   

It differs from other fatwa books especially in terms of its volume and richness of sources, and also in terms of revealing practical events and the life of the period rather than hypothetical fatwas. 

One of the important features of the work is that it reveals the social, legal, cultural and social problems of the period in which the author lived in different aspects and tries to find solutions.

Erzurum Mufti Abdurrahman Efendi brought an important fatwa work to the sources of Islamic Law with his work Sefinetü'l -Fetava.

Keywords