Meslek Seçiminde Aile İçi İletişimin Etkisi Ve Sonuçları

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 56
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-29 23:21:37.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 4402-4405
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsan hayatı doğumla başlar, ölümle biter. Bu süreç içinde çocukluk-gençlik, orta yaşlılık ve yaşlılık olmak üzere üç aşama yaşanmaktadır. Çocukluk-gençlik dönemi sonrasında, hayat boyu mutlu olmanın en önemli unsurlarından biri insanın kendi yeteneklerine ve ilgi alanlarına yönelik bir meslek seçmesidir. Meslek seçimini etkileyen faktörlerin başında, ekonomik durum, aile içi iletişim, kişinin yetenekleri, eğitim, vb. gelmektedir. İnsan aile içinde büyür, genç olur ve geleceğini yönlendirecek kararlar alır, mesleğini seçer. Bundan dolayı kişinin meslek seçimine ailesinin etkisi büyük olur. Hayat kalitesi yapacağı mesleğe göre şekillenir. Aile içi iletişim modelleri, geçmişten günümüze değişen hayat tarzları, kültürel değişimler, toplum yapısı açısından farklılıklar göstermektedir. İletişim yöntemleri kalıtsal olarak aileden aileye taşınarak süregelmiştir. Narsist, mükemmeliyetçi, benmerkezci ebeveynler tarafından büyütülen çocukların sağlıksız iletişim sürdürdükleri, doğru kararlar almakta güçlük çektikleri gözlemlenmiştir. Ailede mevcut olan eksik veya hatalı iletişimden kaynaklanan bazı problemler, sağlıksız bir kişilik yapısının oluşmasına, psikolojik ve sosyal hayatta zorluklar yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu çalışmadaki amaç aile içi iletişimin, kişinin akademik başarısında ve meslek seçiminde ne kadar etkili olduğunu göstermektir. Bunun için Adana ili Sarıçam İlçesi genelinde 257 genç insana, anket metodu uygulanmıştır. Çalışmanın incelenmesinde ve verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda da aile içi iletişimde, kararlarına saygı duyulan ve söz hakkı tanınan kişilerin, kendi yetenekleri doğrultusunda meslek seçimi yapabildiği ve hayatta daha mutlu olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to evaluate teachers' views on digital literacy and their digital skills. While determining the method of this study, phenomenology design, one of the qualitative research techniques, was preferred. In this context, 13 teachers were included in the study with convenience sampling method. A semi-structured interview form consisting of 3 questions was preferred as a data collection tool. The data obtained were evaluated by content analysis. Teachers' views emphasize that digital literacy and digital skills play a critical role in education and the importance of teachers having advanced skills in these areas. Teachers are committed to transferring digital literacy skills to students and ensuring that they are safe in the digital world. The effective use of digital technologies in classroom instruction is embraced with the goal of providing students with more participatory and authentic learning experiences. It is also emphasized that teachers should be open to continuous learning so that they can develop the competencies needed to stay current in a rapidly changing digital world. In conclusion, these views reflect teacher strategies that aim to contribute to the development of students as successful, safe and informed individuals in the digital world

Keywords