Kayaköy-Hisarönü (Fethiye) ve Yakın Çevresinde Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü ile Arazi Yüzey Sıcaklığının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 54
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-19 23:09:22.0
Language : Türkçe
Konu : Peyzaj Mimarlığı
Number of pages: 4013-4022
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Arazi örtüsünün yanlış kullanımlar sonucunda hızlı bir şekilde değişmesi önemli çevre sorunlarının başında gelmektedir. Özellikle orman, mera ve tarım alanlarının yok edilmesi ve amaç dışı kullanımından dolayı bu alanlar doğal özelliklerini kaybetmektedirler. Kentsel alanların hızla artması sonucunda bitki örtüsü ve biyoçeşitlilik de bu değişimden etkilenmektedir. Bitkisel yüzeylerin değişmesi ile birlikte geçirimsiz yüzeyler artmakta ve kent ikliminde bölgesel ölçekte değişiklikler meydana gelmektedir. Türkiye’nin önemli bir turizm destinasyonu olan Fethiye’de, Kayaköy, I. derece kentsel sit ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak korunan bir alandır. Hisarönü ve yakın çevresindeki Ovacık ve Belcekız yerleşimleri de otel, pansiyon ve yabancıların konutlarının yoğunlukta olduğu bir bölgedir. Genellikle müstakil konutların olduğu bu bölgeye olan talep her geçen gün daha da artmaktadır. Kayaköy-Hisarönü (Fethiye) ve yakın çevresinde arazi kullanımı/arazi örtüsü ile arazi yüzey sıcaklığını tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışmada, 10x7 km boyutlarındaki alan çalışma alanı olarak seçilmiştir. Çalışmada 2018 yılı Temmuz ayına ait Landsat 8 uydu görüntüsü ve CORINE arazi örtüsü verisi kullanılmıştır. Coğrafi bilgi sistemleri desteği ile arazi yüzey sıcaklığı değerleri çalışma alanından alınan doğu-batı ve güney-kuzey kesitleri ile arazi kullanımı/arazi örtüsü üzerinden değerlendirilmiştir. Sonuç olarak doğu-batı ve güney kuzey kesitlerinde yerleşim yüzeyleri ve ekili olmayan tarım alanlarına denk gelen alanlarda arazi yüzey sıcaklığı değerleri daha yüksek, orman örtüsünün bunduğu alanlarda arazi yüzey sıcaklığı değerleri daha düşük değerde bulunmuştur.  

Keywords

Abstract

Rapid change of land cover as a result of misuse is one of the most important environmental problems. Especially due to the destruction and misuse of forests, pastures and agricultural lands, these areas are losing their natural characteristics. As a result of the rapid increase in urban areas, vegetation and biodiversity are also affected by this change. With the change in vegetative surfaces, impermeable surfaces increase and changes occur in the urban climate on a regional scale. In Fethiye, an important tourism destination in Türkiye, Kayaköy is a first degree urban site and III. It is an area protected as a highly archaeological site. Hisarönü and the surrounding Ovacık and Belcekız settlements are also a region where hotels, hostels and foreigners' residences are concentrated. The demand for this region, which generally contains detached houses, is increasing day by day. In this study, which was conducted to determine land use/land cover and land surface temperature in Kayaköy-Hisarönü (Fethiye) and its immediate surroundings, an area of 10x7 km in size was selected as the study area. Landsat 8 satellite images and CORINE land cover data from July 2018 were used in the study. With the support of geographical information systems, land surface temperature values were evaluated based on east-west and south-north sections and land use/land cover taken from the study area. As a result, land surface temperature values were found to be higher in areas corresponding to settlement surfaces and uncultivated agricultural areas in the east-west and south-north sections, and land surface temperature values were found to be lower in areas with forest cover.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics