Bristol Sırlar

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 52
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-30 17:57:39.0
Language : Türkçe
Konu : Seramik
Number of pages: 3350-3357
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

"Bristol sır" adını, İngiltere'nin önemli seramik endüstri merkezlerinden biri olan Bristol kentinden almaktadır.  18. yüzyılda popüler olan, bir tür seramik sırını tanımlamak için kullanılan bu sır çeşidinin en karakteristik bileşeni, çinko oksittir. Bristol sır, hem İngiltere hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek derecede (1150-1280 °C) pişen, su emme oranları düşük, seramik kaplarda dayanıklılığı arttıran, pişme rengi beyaz olan bir sırdır. Bristol sırlar; sofra seramikleri, kimyasal ürün kapları, mimari seramikler gibi farklı alanlar için üretilen seramiklerin sırlanmasında kullanılmış, günümüzde de seramikçiler tarafından tercih edilen bir sır çeşididir.

Bu çalışmanın amacı, İngiliz seramik sektörüne bir dönem damgasını vuran Bristol sırların tarihsel süreç içerisindeki gelişimini inceleyerek, bu sırların günümüz koşullarındaki hammaddeler ile elde edilebilirliğini araştırmaktır. Araştırma ile ilgili literatür taraması yapılmış, bulunan veriler doğrultusunda deneysel yöntem kullanılarak, feldspat, soda, toprak alkaliler (mermer, viterit, magnezit, dolomit), kaolen, kuvars gibi temel sır hammaddelerinden oluşan, çinko oksit katkılı sırlar hazırlanmıştır. Literatür araştırmasında, Bristol sırların, renkli bünyelerden üretilen, bisküvi pişirimi yapılmamış formların sırlanmasında kullanıldığı bilgisinden yola çıkarak, sır denemelerinde bünye çamuru olarak yüksek derecede pişen kırmızı çamur seçilmiştir. Ayrıca hazırlanan Bristol sır reçeteleri ile, pişme rengi beyaz olan bisküvi pişirimi yapılmış seramik bünyeler de sırlanarak elektrikli fırında nötr ortamda 1160 ve 1180°C’de pişirilmiştir. Farklı reçeteler ile hazırlanan ham sırlar hem çiğ hem de bisküvi pişirimi yapılmış deneme plakaları üzerinde denenerek, Bristol sır özelliklerine uygun, ipeksi görünüme sahip örtücü beyaz sırlarla çalışma desteklenmiştir.

 

Keywords

Abstract

"Bristol glaze" takes its name from the city of Bristol, one of the important ceramic industry centers of England. Popularized in the 18th century and used to describe a type of ceramic glaze, the most characteristic component of this glaze is Zinc Oxide. Bristol glaze is a glaze that is fired at high temperatures (1150-1280 °C) in both England and the United States, has low water imbibition value, increases durability in ceramic vessels, and has a white firing color. Bristol glazes have been used for glazing ceramics produced for different areas such as table ceramics, chemical product containers, architectural ceramics, and are still preferred by ceramicists today.

The aim of this study is to examine the development of Bristol glazes, which marked the British ceramic sector for a period, in the historical process and to investigate the availability of these glazes with the raw materials in today's conditions. A literature review was conducted and zinc oxide doped glazes consisting of basic glaze raw materials such as feldspar, soda, alkaline-earth (marble, viterite, magnesite, dolomite), kaolin and quartz were prepared using the experimental method in line with the data found. Based on the information in the literature research that Bristol glazes are used for glazing unbiscuit fired forms produced from colored bodies, highly fired red clay was chosen as the body clay in the glaze trials. In addition, biscuit fired ceramic bodies with white firing color were glazed with the prepared Bristol glaze recipes and fired at 1160 and 1180°C in a neutral environment in an electric kiln.

 

Keywords