Çizgi Filmlerde Türkçenin Söz Varlığı: Kral Şakir Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 49
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-25 16:16:36.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 2692-2711
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada Türkiye’de en çok izlenen ve aynı zamanda küresel şifresiz yayın yapan Cartoon Network adlı çizgi film kanalında yayınlanmakta olan Kral Şakir adlı çizgi filmin Türkçenin söz varlığı unsurlarından hangilerini ne sıklıkta kullandığı tespit edilmeye çalışılmıştır.

Bu çizgi filmin seçilmesindeki amaç tamamen Türk yapımı bir çizgi film olması ve en çok izlenen çizgi film kanalında yayınlanıyor olmasıdır. En çok izlenen çizgi film kanalı ve en çok izlenen çizgi film olduğunun belirlenmesinde TIAK’ın reyting verileri kullanılmıştır. Bu da Kral Şakir’in Türkiye’de en fazla çocuğa ulaşan çizgi filmlerden biri olduğunu göstermektedir. Bu kadar bir izleme oranı olan bir çizgi filmin Türkçenin söz varlığı öğelerinden hangilerini ne kadar kullandığını tespit etmek önem arz etmektedir. Çünkü çizgi filmleri izleyen yaş grubunun dil gelişimi ve söz varlığı edinmesi konusunda günümüzde ailelerden bile daha fazla etki eden unsurlar televizyon ve internet yayınlarıdır. Dolayısıyla bunların incelenmesi ve bir sonuç ortaya konulması önem teşkil etmektedir.

Bu çalışmada betimsel araştırma modellerinden belgesel tarama modeli kullanılmış evreni temsil edecek miktarda çizgi film bölümü örneklem olarak seçilmiş ve bu bölümlerdeki söz varlığı öğeleri tespit edilip sıklığı da belirlenmiştir. Veri analizi için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak bu çizgi filmin, Türkçe söz varlığı açısından zengin olduğu görülmüştür.

 

Keywords

Abstract

 In this research, it has been tried to determine which elements of Turkish vocabulary and how often the cartoon named Kral Şakir, which is the most watched in Turkey and also broadcasts on the cartoon network named Cartoon Network, is broadcasting globally.

The purpose of choosing this cartoon is that it is a completely Turkish cartoon and it is broadcast on the most watched cartoon channel. TIAK's rating data was used to determine the most watched cartoon channel and the most watched cartoon. This shows that Kral Şakir is one of the cartoons that reach the highest number of children in Turkey. It is important to determine which and how much a cartoon with such a viewing rate uses Turkish vocabulary items. Because the factors that affect the language development and vocabulary acquisition of the age group watching cartoons, even more than the families, are television and internet broadcasts. Therefore, it is important to examine them and to come up with a conclusion.

In this study, one of the descriptive research models, the documentary scanning model was used, the amount of cartoon episodes to represent the universe were selected as a sample, and the vocabulary items in these sections were determined and their frequency was determined. Content analysis method was used for data analysis. As a result, this film is seen to be rich in terms of Turkish language existence

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics