Türkiye’deki Deniz Kazaları Üzerine Bir Değerlendirme: Dumlupınar Faciası Örneği

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 49
Number of pages: 2678-2683
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Türk tarihinde önemli hatıralar bırakan deniz kazaları incelenmektedir. Deniz kazaları; yaşanması arzu edilmeyen, gerçekleştiğinde can kayıpları başta olmak üzere, maddi kayıplara sebep olan ve aynı zamanda çevreye de zarar veren olaylar olarak tanımlanmaktadır. Dünyanın farklı coğrafyalarında farklı dönemlerde büyük can ve mal kaybına neden olan kazalar yaşanmıştır. Dünya ve Türkiye tarihinde yaşanan sivil ve askeri gemiler kaynaklı deniz kazalarına değinecek bu araştırmanın evrenini deniz kazaları oluştururken; örneklem olarak ise “Dumlupınar Faciası” seçilmiştir. Dumlupınar denizaltısının yaşadığı kaza Türk tarihindeki acı hadiselerden biri olmuştur.  Araştırmada Dumlupınar örneği üzerinden Türkiye’nin denizaltı tarihi de değerlendirilmiştir. Sonuç kısmında tarihimizdeki bu tarz elim hadiselerin sebeplerinin araştırılmasının ve yorumlanmasının, denizcilik alanındaki önemli gelişmelere ve ilerlemelere katkı sağlayabileceğine dikkat çekilmiştir.

 

Keywords

Abstract

In this study, maritime accidents that have left important memories in Turkish history are examined. Marine accidents are defined as events that are undesirable to experience, which cause material losses, especially loss of life when they occur, and which also cause damage to the environment. There have been accidents that caused great loss of life and property in different periods in different geographies of the world. While marine accidents constitute the universe of this research, which will address the marine accidents caused by civilian and military ships experienced in the history of the world and Turkey; the “Dumlupınar Disaster” was chosen as an example. The accident of the Dumlupınar submarine has been one of the painful events in Turkish history. In the research, the submarine history of Turkey was also evaluated on the Dumlupınar sample. In the conclusion section, it was pointed out that the investigation and interpretation of the causes of such unfortunate events in our history can contribute to important developments and advances in the field of maritime affairs.

 

Keywords