Çeşitli Ülkelerde İktisat Eğitimi ve İktisat Tarihine Yansımaları

Author :  

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 48
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-26 01:13:05.0
Language : Türkçe
Konu : Ekonomi
Number of pages: 2610-2614
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İktisat, ona karşı çıkanlar için her zaman şaşırtıcıdır. Bunun en önemli nedeni, iktisat alanının karmaşık doğası, yapısı ve çalışma alanıdır. Öte yandan iktisat bilimi, bilimin ünvanını iddia ederek evrensel yasalar bulmaya çalışırken, diğer yandan, insanların sosyal yaşam düzenine, politikanın yapısını ve politikalarını düzenlemeye ve hatta nasıl düşüneceğine dair normlar üretmeye çalışmaktadır. Bu, ekonomik bilimin diğer bilimlerle bağlantılı olmasına ve farklı alt bölümlere indirgenmesine neden olmuştur.

Dünyada eğitim anlamında iktisadın çeşitli ülkelerde nasıl verildiği en başarılı ülkeler açısından makale konusunu oluşturmaktadır. Almanya’ya lisans ve yayın çeşitliliği alanında, A.B.D.’ye doktora alanında, İngiltere’ye ise hakim iktisat görüşleri ve tepkileri yönünde  odaklanılmıştır. Çeşitli ders yükleri ve eğitim kademeleri incelenerek bu durumun iktisat tarihi alanında şekillenmesine odaklanılmıştır.

 

Keywords

Abstract

Economics is always surprising to those who oppose it. The most important reason for this is the complex nature, structure and field of study of the field of economics. On the other hand, while economics tries to find universal laws by claiming the title of science, on the other hand, it tries to produce norms for people's social life order, to regulate the structure and policies of politics, and even how to think. This has caused economic science to be linked to other sciences and reduced to different subdivisions.

How economics is taught in various countries in the world in terms of education is the subject of the article in terms of the most successful countries. Germany in the field of undergraduate and publication diversity, the USA in the field of doctorate, and England in the direction of dominant economic views and reactions. By examining various course loads and educational levels, it is focused on shaping this situation in the field of economic history.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics