Travmatik Deneyimlerin Fizyolojik ve Psikolojik yansımaları üzerine; Travma Sonrası Stres Bozukluğuna Genel Bir Bakış

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 48
Number of pages: 2595-2601
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Travmatik deneyimler kişilerin hayatını derinden etkileyebilmekte ve yaşama dair işlevselliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Meydana gelen travma kişideki stres seviyesini arttırarak psikolojik ve fizyolojik yapı taşlarına zedeleyici etki yaratabilmektedir. Ortaya çıkan her etki kişiden kişiye değişim gösterse de uyarılma, tetiklenme, tansiyon, nefes darlığı fiziksel etkileri; kaygı, anksiyete, stres ve depresyon ise psikolojik sonuçlarından birkaçıdır. Travmalar insanlar için kaçınılmaz ve hayatın bir parçası olması sebebiyle, devam eden travmalar kişide akut ve travma sonrası stres bozukluğuna evrilebilmektedir. Kişiler hayat boyu yaşamış olduğu deneyimleri ile ansızın yüzleşerek kronikleşen bir döngüye girebilmektedir. Kimi zaman kişiler sahip oldukları hastalıklar ile mücadele ederken travmanın bir parçası olduğunu düşünmemektedirler. Literatürün incelenmesi ışığında psikolojik ve fizyolojik yansımalara dair güçlü kanıtlara ulaşılmaktadır.

 

Keywords

Abstract

Traumatic experiences can deeply affect people's lives and negatively affect their functionality in life. The trauma that occurs can create a damaging effect on the psychological and physiological building blocks by increasing the stress level in the person. Although each effect varies from person to person, physical effects of arousal, triggering, blood pressure, shortness of breath; Anxiety, anxiety, stress, and depression are some of the psychological consequences. Since traumas are inevitable and a part of life for people, ongoing traumas can evolve into acute and post-traumatic stress disorder. People can enter into a chronic cycle by suddenly confronting their life-long experiences. Sometimes people do not think that trauma is a part of them while they are struggling with the diseases they have. In light of the review of the literature, strong evidence for psychological and physiological repercussions is reached.

 

Keywords