İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Görsellerle Zenginleştirilmiş Çalışma Kağıtları Hakkındaki Görüşleri

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 52
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-30 17:54:23.0
Language : Türkçe
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 3224-3230
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, matematik dersinde kullanılan görsellerle zenginleştirilmiş çalışma kâğıtlarına ilişkin ilköğretim matematik öğretmenlerinin görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. 2022-2023 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen çalışmaya MEB’e bağlı ortaokullarda görev yapan ve gönüllülük esasına dayalı olarak seçilen 14 matematik öğretmeni katılmıştır. Yapılan çalışmada ilgili konunun ayrıntılarıyla ele alınabilmesi adına nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır.  Araştırmada veri toplama aracı olarak matematik dersinde kullanılan görsellerle zenginleştirilmiş çalışma kağıtları ile ilgili verileri elde etmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen ve açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeden elde edilen veriler içerik analizine tabii tutulmuştur. Araştırmadan elde edilen verilere göre, sihirli matematik öğretimi ile ilgili eğitim alan öğretmenlerin görsellerle zenginleştirilmiş sihirli matematik materyallerini sıkça kullandıkları ve de bu materyallerin öğrencilerin üzerinde olumlu bir etki bıraktığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this research, it is aimed to reveal the opinions of primary school mathematics teachers about worksheets enriched with visuals used in mathematics lessons. 14 mathematics teachers working in secondary schools affiliated to the Ministry of National Education and selected on a voluntary basis participated in the study carried out in the 2022-2023 academic year. In the study, case study, which is one of the qualitative research methods, was used in order to deal with the relevant subject in detail. As a data collection tool in the research, a semi-structured interview form consisting of open-ended questions developed by the researcher was used to obtain data about the worksheets enriched with the visuals used in the mathematics lesson. The data obtained from the interview were subjected to content analysis. According to the data obtained from the research, it was concluded that the teachers who were trained in magic mathematics teaching frequently used magical mathematics materials enriched with visuals and these materials had a positive effect on the students.

Keywords