Biyosensörler ve Sağlık

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 47
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-22 19:37:29.0
Language : Turkish
Konu : Computer and Technology
Number of pages: 2492-2498
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmacılar ve klinisyenler, kamu güvenliğini sağlamak, hastalara daha güvenli ve ucuz sağlık hizmeti sunmak için yetenekli araçlara gereksinim duyarlar. Böyle yetenekli bir çözüm, biyosensörler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Tıp alanında, teşhise yönelik biyomedikal çalışmalar son zamanlarda hız kazanmıştır. Sensör teknolojisi, modern tıbbi cihazlarda mümkün olan çok sayıda, düşük maliyetli ve kullanımı etkin faktörlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Biyosensörler, üretim süreçlerinde kolay, ölçeklenebilir ve etkili oldukları için iyi bir potansiyele sahiptir. Biyosensörlerin sağlık hizmetlerinde, diyabet, kardiyovasküler ve kanser gibi hastalıklarda ayırt edici özellikleri her gün artmaktadır. Biyosensörlerin akıllı giyilebilir özellikleri artık yaşlı insanların sağlıklarını daha kolay kontrol etmelerine olanak tanıyor ve hastane ziyaretlerini azaltıyor. Bu amaçla, biyosensörlerin sağlıklı yaşam, fitness, atletizm vb. alanlarda kullanımı artmıştır.

 

Keywords

Abstract

Researchers and clinicians need skilled tools to ensure public safety and provide safer and cheaper healthcare to patients. Such a capable solution can be realized using biosensors. In the field of medicine, diagnostic biomedical studies have gained momentum recently. Sensor technology is an integral part of the many, cost-effective and efficient factors possible in modern medical devices. Biosensors have good potential as they are easy, scalable and effective in manufacturing processes. The distinctive features of biosensors in health care, diseases such as diabetes, cardiovascular and cancer are increasing day by day. The smart wearable features of biosensors now allow older people to more easily control their health and reduce hospital visits. For this purpose, biosensors are used in healthy life, fitness, athletics, etc. usage has increased.

 

Keywords