Servicing Global Brands to Local (Glocal) Markets and Evaluating These Strategies: A Study on the Detergent Sector Made in Antalya Province

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 47
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-22 19:37:44.0
Language : İngilizce
Konu : Pazarlama
Number of pages: 2237-2247
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüketici davranışları sosyal, kültürel, psikolojik ve kişisel faktörlerden etkilenmektedir. Bundan dolayı kişiden kişiye, şehirden şehre hatta ve hatta pazardan pazara bile değişen satın alma eylemleri bulunmaktadır.

Küresel kulvarlarda faaliyetlerine devam eden bütün işletmeler, girdikleri ülkelerdeki pazarlarda stratejilerini o ülke pazarlarına adapte etmek durumunda kalmaktadır. Bu sayede global başarılarını yerel pazarlarda da başarıya dönüştürebilirler. Ancak ürün yerel pazarlara servis edilirken, hangi özelliklerini vurgulamalıdır? Tüketiciler, bir ürünü satın alırken nelere önem vermektedir? Bu soruların yanıtı çalışmamızın uygulama kısmında yer almaktadır. Küresel bir deterjan markasının yerel pazarlarda satın alınmasının nedenleri bulunmaktır. Glokal (yerel) pazarlardaki tüketicilerin karşılaştığı global markalarda ne gibi özellikler aradıkları ve neden satın aldıkları araştırılmıştır. Çalışma Antalya il merkezindeki 250 kişiyle yürütülmüştür. 20 yaş üstü bayanlara yapılan bir anket çalışmasını kapsamaktadır. Bu anket çalışmasının verileri değerlendirilerek, yorumlanmıştır.

 

Keywords

Abstract

Consumer behaviors are influenced by social, cultural, psychological and personal factors. Therefore, there are purchasing actions that vary from person to person, from city to city, even from market to market.

All businesses that continue to operate on the global lane will have to adapt their strategies to the markets of the countries in which they are located. On this basis, they can turn global success into success in the local market. But what characteristics should be emphasized when the product is served to local markets? What do consumers pay attention to when purchasing this product? The answer to this question is in the application part of our study. To find out why a global detergent brand is taken in local markets. Consumers in the glokal market are trying to find out what they are looking for and why they buy it in global brands. The study was conducted with 250 people in Antalya city center. It includes a survey of women over the age of 20. The data of this questionnaire was evaluated and interpreted.

 

Keywords