İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerinin Okul Korkularına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Author :  

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 46
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-01 01:27:10.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 2225-2236
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilerin okul korkularına dair öğretmen görüşlerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Okula yeni başlayan öğrencilerde çeşitli uyum problemleri gözlemlenmektedir. Ev ortamından okul ortamına geçişin yaşandığı ilkokul 1. sınıf döneminde öğrenciler fiziksel, sosyal ve ruhsal anlamda değişim ve gelişim gösterip okul öncesi dönemine göre farklı gereksinimlere ihtiyaç duymaktadırlar. Ailenin etkisi sürmekle beraber artık öğretmen, arkadaş gibi diğer kişiler de çocuğun gelişiminde önemli etkilere sahip olmaktadırlar. Tam da bu dönemde çocukların belli bir kısmında okul korkusu gelişmektedir. Araştırmaya 27-55 yaş aralığındaki okul korkusu yaşamış öğrencisi olan, Tokat ilinde görev yapan 20 sınıf öğretmenine katılmıştır. Katılımcılara 7 soruluk açık uçlu yazılı anket uygulanmıştır. Toplanan veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre okul korkusunun tipik belirtileri ağlama, aileden ayrılamama, içe kapanıklık, kendini güvende hissetmeme ve okul kültürüne yabancılıktır. Okul korkusu yaşayan öğrenci velilerinde görülen yanlış tutum ve davranışlar sınıfta bekleme, korku, panik, özgüven eksikliği, otoriter sert tutum, başka öğrencileri örnek gösterme, ödül vaat etme ve okula ön hazırlık yapmamaktır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 17’si okul korkusu yaşayan öğrencilerin sınıf iklimini olumsuz etkilediğini, ders işlemekte zorluk çektiklerini, 3 öğretmen ise sınıf ikliminin olumsuz etkilenmediğini söylemiştir. Okul korkusu yaşayan öğrencilerin çoğunluğunun sosyal ilişkilerinin ve akademik başarılarının orta düzeyde oldukları görülmüştür. Katılımcı sınıf öğretmenleri okul korkusu yaşayan öğrencilerine yönelik korkularını yenebilmeleri için güven verici konuşma yaptıklarını, eğlenceli etkinlikler hazırladıklarını, aile ile iletişime geçtiklerini belirtmişlerdir. Okul korkusunun nedenleri sosyal iletişim beceri eksikliği, aileye aşırı bağlılık, okula karşı önyargı, otoriter veli tutumları, okul öncesi eğitim almama, öğrencilerde sorumluluk bilincinin gelişmemesi, öğretmenlerin yanlış tutumları olarak sıralanabilir. Araştırmaya katılan öğretmenler öğrencilerin okul korkularını yenebilmeleri için ailelere okulu tanıtma, öğrencilere özgüven aşılanması, çocuklara görev ve sorumluluk verilmesi, okulöncesi eğitime gönderilmesi ve sosyal ilişkilerinin güçlendirilmesi yönünde tavsiyelerde bulunmuşlardır. Araştırma sonuçlarının okul korkusu yaşayan öğrencisi olan sınıf öğretmenleri için yararlı olacağı düşünülmektedir.

 

Keywords

Abstract

This research was carried out to investigate the opinions of teachers about school fears of students starting the 1st grade of primary school. Various adjustment problems are observed in students who have just started school. In the first grade period of primary school, where the transition from home environment to school environment is experienced, students show physical, social and spiritual changes and development and need different needs compared to the pre-school period. Although the influence of the family continues, other people such as teachers and friends also have important effects on the development of the child. It is precisely during this period that a certain part of children develop fear of school. Twenty classroom teachers working in the province of Tokat, who have students experienced school phobias and aged between of 27 and 55, participated in the research. An open-ended written questionnaire with 7 questions was carried out to the participants. The collected data was subjected to content analysis. According to the results of the research, typical symptoms of school phobia are crying, not being able to leave the family, introversion, feeling unsafe and being unfamiliar with the school culture. The wrong attitudes and behaviors seen in the parents of students who are afraid of school are waiting in the classroom, fear, panic, lack of self-confidence, authoritarian harsh attitude, showing other students as an example, promising rewards and not making preparations for school. Seventeen of the teachers who participated in the study said that students who have school phobia negatively affect the classroom climate that they have difficulty in teaching, and 3 teachers said that the classroom climate is not adversely affected. It has been observed that the majority of students who have school phobia have moderate social relations and academic achievements. Participating classroom teachers stated that they gave reassuring speeches, prepared fun activities, and communicated with their families in order to overcome their fears towards their students who had school phobia. The reasons for school phobia can be listed as lack of social communication skills, excessive attachment to the family, prejudice against school, authoritarian parent attitudes, not experiencing pre-school education, lack of awareness of responsibility in students, and wrong attitudes of teachers. The teachers participating in the research advised families to introduce the school to the families, to instill self-confidence in the students, to assign duties and responsibilities to the children, to enable them to have pre-school education and to strengthen their social relations so that the students could overcome their school fears. It is thought that the results of the research will be useful for classroom teachers who have school phobia.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics