Cruse Tarama Makinesinin Türk Seramik Sektöründe Kullanımı

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 45
Number of pages: 2094-2104
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz seramik karo üretiminde baskı teknolojilerinin seramik sektörüne uyarlanmalarıyla üretimde büyük gelişmelere ve yeniliklere olanak sağlamıştır. Doğada var olan mermer, ağaç, taş görünümlerinin yüksek çözünürlükte, aslına uygun şekilde seramik yüzeye uygulanması seramik karoların katma değerinin artmasına neden olmuştur. Seramik yüzey tasarımlarının doğal nesnelerden yola çıkılarak gerçekleştirilmesine olanak sağlayan yeni teknoloji cihazlarından olan Cruze tarayıcılar son yıllarda seramik sektöründe kullanılmaya başlanmıştır. Cruse tarayıcılar, sadece seramik dekor endüstrisinde değil,  arşivlerde, müzelerde ve sanat eserlerinin reprodüksiyonları için kullanılan araçlardır. Ahşap zeminler, seramik karolar,  laminatlar,  kumaşlar, mobilya tasarımı ve duvar kâğıdı üretimi için istenilen yüzeyleri dijitalleştirebilmektedir ve çok yüksek çözünürlükle bilgisayara aktarılabilmektedir. Bu sayede de yeni yüzey tasarımlarının oluşturulması ve seramik yüzeylere uygulanması mümkün olmaktadır. Bu araştırmanın amacı; Cruse tarama makinesinin seramik sektöründe kullanımını araştırmak ve teknolojinin seramik üretim yöntemlerine etkisini incelemektir. Araştırmanın kapsamı ve konusu; doğal veya yapay dokuların, Cruse tarama makinesi ile seramik yüzeylere aktarımıdır. Cruse tarama makinesinin neden ve hangi alanlarda tercih edildiği, nasıl kullanıldığı, görüntü kalitesi, Türkiye’deki örnekleri bu araştırmanın kapsamını oluşturmaktadır. Araştırmada Cruze tarama makinesinin çalışma prensipleri, seramik sektöründe kullanımı, sektöre olan katkısı incelenmiştir. Seramik sektöründe kullanılan araçlardan biri olan Cruse tarayıcılar hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır.  Konu ile ilgili yapılan literatür taramalarının azlığı nedeni ile bu çalışmanın alana katkı sağlayacağı ve yeni bir kaynak oluşturacağı umulmaktadır.

 

 

Keywords

Abstract

With the adaptation of press technologies in contemporary ceramic production, there has been effective improvements and innovations in the production. The application of marble, tree, and stone visuals, which already exist in the nature, on the surface of the ceramic in accordance with the original material has caused a rise in the added value of the ceramic tiles. Being the new technology devices, Cruse scanners which enable the designs of the ceramic surfaces being derived from the natural objects has been in use in ceramic industry in recent times. Cruse scanners are tools that are not only used in ceramic decoration industry but they are also convenient in archives, museums, and the reproduction of the art works. The desired surface can be digitalized and transferred to computers in a really high resolution for the production of wooden floors, ceramic tiles, laminated flooring, fabrics, furniture design, and wallpapers. Owing to this, it is possible to create new surface designs and apply on ceramic surfaces. The purpose of the research is to make research about the usage of Cruse scanning device in the ceramic sector and analyze the impact of the technology on the methods of ceramic production. The content and the topic of the research is the transfer of the natural or artificial texture towards ceramic surfaces via Cruse scanning device. The reason why and in which fields Cruse scanning devices are preferred, how they are used, the visual quality, and the examples in Turkey constitutes the content of this research. In the study, the working principles of Cruse scanning device, its usage in ceramic sector, and its contribution to the sector has been analyzed. There has not been enough information related to Cruse scanners which is one of the devices used in ceramic sector. Due to lack of data as a result of the applied literature surveys, this study is expected to contribute and turn into a new resource.

 

 

Keywords