Analysis of the Relationship Between Green Innovation and Renewable Energy: Empirical Evidence From Brics-T Countries

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 44
Number of pages: 1634-1640
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yenilenebilir enerji kaynakları çevresel kalite üzerindeki bozucu etkilerinin çok daha az olması sebebiyle yenilenemez enerji kaynaklarının önüne geçmektedir. Diğer taraftan, yenilenemez enerji kullanımından yenilenebilir enerjiye geçiş süreci, birtakım alt yapı yatırımları ile arge harcamaları ve teknolojik yenilikleri içeren inovasyon faaliyetlerini gerektirmektedir. Çevresel sürdürülebilirliği sağlamanın amaç olarak belirlendiği bu süreçte yeşil inovasyon kavramı, ülke ekonomilerinin çevre sorunları ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayabilmesi açısından giderek önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yeşil inovasyonun yenilenebilir enerji tüketimi üzerindeki etkisinin 1990-2018 dönemi yıllık verileri ile Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye’yi kapsayan BRICS-T ülkelerinde incelenmesidir. Yapısal kırılmaları dikkate alan testlerin uygulandığı çalışmada yeşil inovasyon ile yenilenebilir enerji tüketimi arasında uzun dönemli ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Renewable energy sources precede non-renewable energy sources because their detrimental effects on environmental quality are much less. On the other hand, the transition process from fossil fuel use to renewable energy requires some infrastructure investments and innovation activities including R&D expenditures and technological innovations. In this process, in which environmental sustainability is determined as the goal, the concept of green innovation is gaining importance in terms of enabling national economies to achieve environmental problems and sustainable growth. The aim of this study is to examine the effect of green innovation on renewable energy consumption in BRICS-T countries covering Brazil, Russia, India, China, South Africa and Turkey, with annual data for the period 1990-2018. In the study, in which tests with structural breaks were applied, the existence of a long-term relationship between green innovation and renewable energy consumption was determined.

Keywords