Bir Danışmanlık Faaliyeti Olarak Sağlık İletişimi

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 44
Number of pages: 1698-1708
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Danışmanlık, bireylerin hayatlarında süregelen bir faaliyettir. İnsanlar birçok konu hakkında fikir sahibi olmak ve doğru karar verebilmek için uzman bilgisine ihtiyaç duymaktadır. Uzman bilgisi bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmaktadır. Danışmanlık, yalnızca psikolojik ve bilişsel alanlarda değil hayatın tüm alanlarında ihtiyaç duyulan bir faaliyettir. Son yıllarda bireylerin sağlık ve sağlıklı yaşama konularına yönelik artan bilgileri de sağlık konusunda danışmanlık ihtiyacının da artmasına neden olmaktadır.  Bireylerin sağlık konusunda bilinçlenmeleri ve doğru kaynaktan bilgi talep etmeleri sağlık iletişiminin de önemini artmıştır. Bir danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilen sağlık iletişiminde de uzman bilgisine olan ihtiyaç artmaktadır.  Sağlık iletişiminin kullanmış olduğu yöntem ve modeller danışmanlık süreci ile birbirini tamamlamaktadır. Bu makalede sağlık iletişimi ve danışmanlık kavramlarının kullandıkları yöntem ve modeller ile birbirlerini tamamlayan kavramlar olduğu açıklanmaya çalışılmaktadır.  Makalenin amacı sağlık iletişiminde kullanılan süreç ve yöntemlerin göz önünde bulundurularak sağlık iletişiminin bir danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmesidir.  Makalede sağlık iletişiminin iletişim bilimlerinin bütün süreçlerini kapsamasından dolayı da literatür taraması hasta-hekim iletişimi ile sınırlandırılarak danışmanlık faaliyetleri üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Counseling is an ongoing activity in the lives of individuals. People need expert knowledge to have an opinion on many issues and to make the right decision. Expert knowledge makes life easier for individuals. Counseling is an activity that is needed not only in the psychological and cognitive fields, but also in all areas of life. In recent years, the increasing knowledge of individuals about health and healthy living also causes an increase in the need for health counseling. The importance of health communication has increased as individuals become more conscious about health and demand information from the right source. The need for expert knowledge is increasing in health communication, which is accepted as a consultancy activity. The methods and models used by health communication complement each other with the counseling process. In this article, it is tried to explain that the concepts of health communication and counseling are complementary concepts with the methods and models they use. The aim of the article is to accept health communication as a consultancy activity by considering the processes and methods used in health communication. In the article, since health communication covers all the processes of communication sciences, the literature review is limited to patient-physician communication and tried to be explained through counseling activities.

Keywords