Güzel Sanatlar Lisesi Bağlama Öğrencilerinde “Yöresel Tavırlar” Konusuna Ulaşılma Durumlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 44
Number of pages: 1886-1890
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışma; GSL 12. sınıf bağlama öğrencilerinde “Yöresel Tavırlar” ünitesine ait kazanımlara ulaşma düzeyinin öğretmen görüşlerine göre hangi seviyede olduğunun ortaya çıkarılması ve kazanımların işlevselliği ve kullanılabilirliğinin hangi düzeyde olduğunun tespit edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.  Çalışmada, GSL kurumlarında bağlama eğitimi veren öğretmenlere yönelik çeşitli anketler yapılmış ve bu anketlerle öğretmenlerden“ Yöresel tavırlar” konusuna ilişkin öğretim programında yer alan kazanımlara öğrencilerde hangi düzeyde ulaştıklarına yönelik değerlendirme yapmaları istenmiştir.

Sonuç olarak GSL 12. Sınıf bağlama dersi öğretim programında yer alan “ Yöresel Tavırlar”  konusuna ilişkin kazanımlara öğrencilerde istenilen seviyede ulaşılamadığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda kazanımların öğrenci seviyesine uygun olacak şekilde yeniden planlanması ve şubeler arasındaki ünite geçişlerinin öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyi dikkate alınarak daha yumuşak geçişlerle sağlanmasının kazanımların etkililiği, verimliliği ve kapsayıcılığının artırılması açısından önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Keywords

Abstract

Study; GSL 12. it has been prepared in order to reveal the level of achievement of achievements belonging to the “Local Attitudes” unit in classroom connection students according to the views of teachers and to determine the level of functionality and availability of achievements. In the study, various questionnaires were conducted for teachers who provide binding education in GSL institutions, and teachers were asked to evaluate the achievements in the curriculum on the topic of “Local attitudes” at what level they achieved in students.

As a result, GSL 12. It has been determined that the achievements on the subject of “Local Attitudes” in the curriculum of the classroom connection course have not been achieved at the desired level in the students. In this context, it has been concluded that it is important to reschedule the achievements in accordance with the student's level and to ensure smoother transitions between branches by taking into account the student's level of readiness, in terms of increasing the effectiveness, efficiency and inclus Decency of the achievements.

 

 

Keywords